Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Derdejaarsstudent geschiedenis Froukje Vroom is per 1 september 2021 benoemd tot student-lid van het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2021-2022.

Zij volgt daarmee Nelson Addo op. Het student-lid is adviseur bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en adviseert daarnaast de onderwijs- en opleidingsdirecteuren in de Raad van het College of Humanities en de Raad van de Graduate School of Humanities. Het student-lid brengt een studentenperspectief in bij de besluitvorming en vervult een netwerkfunctie tussen het bestuur, de Facultaire studentenraad, opleidingscommissies en studieverenigingen.

Vroom verwacht binnenkort de bacheloropleiding Geschiedenis af te ronden en was het afgelopen collegejaar actief als student-lid in de Opleidingscommissie van deze opleiding.

Stel je kandidaat voor de Opleidingscommissie

Wil je ook betrokken zijn bij de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen aan de UvA? Je kunt je tot half september kandidaat stellen voor de Opleidingscommissie van jouw opleiding. Daarnaast zijn er verschillende andere mogelijkheden om mee te denken.