Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Vrij masterprogramma

Het is onder bepaalde, strikte, voorwaarden mogelijk af te wijken van de bepalingen over de programma's zoals deze in de onderwijs- en examenregelingen zijn vastgelegd en een aanvraag in te dienen voor een vrij programma.

  • Elk vrij programma moet voldoen aan de algemene voorwaarden (zie hieronder).
  • Daarnaast besluit de examencommissie over de aanvraag op basis van kwaliteit en samenhang van het voorgestelde programma. 
  • Voor advies over de inrichting van het programma kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Praktische zaken

  • Dien de aanvraag (tegelijk met de aanmelding voor de opleiding) in bij de examencommissie. Gebruik hiervoor het formulier Overige aanvragen.
  • Voorzie de aanvraag van een uitgebreide motivering en een overzicht van kennis en vaardigheden waarover je aan het eind van het programma denkt te beschikken.
  • Je verzoek bevat tevens een opsomming van de vakken en de studielast per vak, alsmede een jaarplanning.

Algemene voorwaarden

Bij de beoordeling van een vrij programma gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het programma bestaat uit minimaal 60 EC, waarin een scriptie van minimaal 18 EC is opgenomen.
  • Het programma bevat alleen onderdelen op masterniveau.