Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vakaanmelding

Om onderwijs te kunnen volgen, moet je je elk semester tijdens de aanmeldperiode aanmelden voor vakken. Je bent dan ook meteen aangemeld voor de tentamens en de Canvas-pagina van het vak.

Aanmeldperiodes

​Regel je aanmelding voor vakken tijdens de aanmeldperiode, alleen dan heb je gegarandeerd een plaats in verplichte vakken. De aanmeldperiodes voor bachelor- en mastervakken aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn:

Semester 2 studiejaar 2021-2022: donderdag 9 december (8.00 uur) t/m dinsdag 21 december 2021 (13:00 uur). 

Zie ook het overzicht van de aanmeldperiodes van alle opleidingen aan de UvA.

Te laat voor vakaanmelding

Een hoofdvakstudent van de FGw kan zich tot één week na aanvang van het semester via SIS aanmelden voor de wachtlijst van een verplicht vak. Indien het een aanmelding na de officiële aanmeldperiode betreft is plaatsing niet gegarandeerd. Voor aanvang van het eerste college is bekend of en in welke werkgroep je geplaatst kunt worden. De faculteit streeft naar het voorkomen van studievertraging.

Open plaatsen vakken FGw

Voor vakken die niet vol zijn, kunnen alle studenten zich ook nog na de officiële vakaanmeldperiode aanmelden via uva.nl/vakaanmelden. Na de officiële aanmeldperiode publiceren we op deze plaats een overzicht van vakken waarin mogelijk nog plaatsen beschikbaar zijn. Je moet uiteraard wel aan de ingangseisen voldoen om je voor deze vakken te kunnen aanmelden.

Stappenplan

Volg het stappenplan om je aan te melden voor vakken:

 • Ingangseisen

  In de Studiegids kun je zien wat de ingangseis van een vak is. Het kan zijn dat je op het moment van de vakaanmelding nog niet aan de ingangseis voldoet, maar op korte termijn wel zult voldoen. In dat geval is je aanmelding voorwaardelijk.

  Zodra de uitslagen van de tentamens van het voorafgaande semester geregistreerd zijn volgt een controle op de ingangseis. Als uit de behaalde studieresultaten blijkt dat je niet aan de ingangseis voldoet, verlies je het recht op deelname en word je afgemeld voor het vak.

  Let op: bij de FGw mogen masterstudenten zich niet aanmelden voor bachelorvakken.

  Dispensatie ingangseisen

  Voldoe je niet aan de ingangseis van het vak, maar beschik je wel aantoonbaar over de vereiste voorkennis, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen tot ontheffing van de ingangseis. Doe dit uiterlijk vóór de sluiting van de vakaanmeldperiode, en gebruik het formulier 'Overige aanvragen'.

 • Maximum aan studiepunten

  We adviseren je om je voor niet meer dan 30 EC aan vakken per semester aan te melden. Dit komt overeen met een studiebelasting van 42 uur per week. Het maximum aantal studiepunten waarvoor je je per semester mag aanmelden is 42 EC. 

  Meer dan 42 EC

  • Meld je je aan voor meer dan 42 EC, dan ontvang je per mail een waarschuwing. Als je na sluiting van de vakaanmelding voor meer dan 42 EC staat aangemeld, word je uitgeschreven voor de vakken waarvoor je je het laatst hebt aangemeld.
  • Als je in een semester meer dan 42 EC wilt volgen, dien je - voorafgaand aan de aanmeldperiode - toestemming te vragen via onderstaand formulier.

  NB: volg je meer dan één opleiding bij de FGw, dan mag je je voor maximaal 60 EC aanmelden. Je hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen.

 • Wachtlijst

  Als een vak vol is, kun je je via de onderstaande link aanmelden voor de wachtlijst van het vak. Na de aanmeldperiode is aanmelding voor een wachtlijst alleen mogelijk voor verplichte vakken van je studie (= geen keuzevakken).

  Sta je op een wachtlijst?

  Voor verplichte vakken:

  • Situatie 1: wachtlijstplaatsing tijdens officiële aanmeldperiode:
   Plaatsing in het vak is gegarandeerd, echter niet per se in de voorkeursgroep. Voor aanvang van het eerste college is bekend in welke werkgroep je bent geplaatst.
  • Situatie 2: wachtlijstaanmelding na officiële aanmeldperiode:
   Plaatsing in het vak is niet gegarandeerd. Voor aanvang van het eerste college is bekend of en in welke werkgroep je geplaatst kunt worden. De faculteit streeft naar het voorkomen van studievertraging.

  Bij keuzevakken word je alleen geplaatst als er een plek vrij komt. Het is raadzaam je voor een extra keuzevak aan te melden. (Keuze)vakken waarin nog plek is gaan na de officiële aanmeldperiode weer open voor aanmelding.

 • Ruilen van werkgroep

  Het is in een beperkt aantal gevallen mogelijk om van werkgroep te wisselen. Een voorwaarde is dan wel dat er in de werkgroep van je voorkeur nog plaats is. Plaatsing in een andere werkgroep kan niet gegarandeerd worden.

  • In geval van persoonlijke omstandigheden of als je een topsporter (NOC*NSF status) hebt, dien je je verzoek tot werkgroepruil in bij de studieadviseur.
  • In geval van roosteroverlap of een aantoonbaar zeer ongunstig verschil in tijdzone (werkgroepen voor 6.00 uur of na 23.00 uur plaatselijke tijd), dien je je verzoek in bij de Onderwijsbalie. (Een groot tijdsverschil bij het tentamen is geen geldige reden voor ruil.)
  • Tot donderdag 17.00 uur voor de start van elk blok is het nog mogelijk om te ruilen. Hierna is ruilen niet meer mogelijk. Het ruilen van werkgroep kan niet via de docent van het betreffende vak verlopen.
 • Tentamens en herkansingen

  Als je je hebt aangemeld voor een vak, ben je automatisch aangemeld voor het tentamen.

  Meer informatie over de regels die gelden voor tentamens en herkansingen vind je in deel A van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER), Artikel 4 Toetsing en examinering.

  Als je een voldoende eindcijfer wilt herkansen, informeer dan de docent binnen vijf werkdagen na het inzagemoment van het tentamen.

  Let op: bij een herkansing telt altijd het laatst behaalde eindcijfer.

 • Eerstejaars bachelorstudenten

  Voor de vakken van het eerste semester van het eerste studiejaar word je door de Onderwijsbalie aangemeld. Met ingang van het tweede semester meld je je bij de meeste opleidingen zelf aan voor de vakken. Voor de aanmeldperiode ontvang je hierover nader bericht.

 • Volgend semester beginnen met je scriptie? Meld je aan

  Ga jij het komend semester beginnen met je scriptie? Vergeet dan niet om je aan te melden voor het scriptievak tijdens de vakaanmeldperiode. Je kunt niet afstuderen zonder het scriptievak formeel te hebben afgerond.

Afmelden voor vakken

 • Meld je af voor vakken via uva.nl/vakaanmelden.Ga naar tabblad 'Overzicht Aanmeldingen', vink het vak aan, klik op 'Afmelden' en vervolgens op 'OK'.
 • Je kunt je nog tot in de eerste collegeweek afmelden voor vakken. Het is belangrijk je af te melden voor de vakken waaraan je niet deelneemt. Wanneer je staat aangemeld maar niet deelneemt, ontvang je als resultaat een NAP (Niet Aanwezig). Bovendien houd je een plek bezet voor een medestudent die het vak wel graag wil volgen.