Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Stappenplan stage lopen

Waarom een stage?

Het lopen van een stage biedt veel voordelen:

 • je oriënteert je op de arbeidsmarkt
 • je leert de theorie van je opleiding toepassen in de praktijk
 • je doet praktijkervaring op
 • je kunt een professioneel netwerk opbouwen
 • je vergroot je kansen op werk
 • na afloop kun je gerichter kiezen voor een master

Een stage levert 6 of 12 studiepunten (EC) op en duurt 168 of 336 uur.

Procedure

Volg het stappenplan als je stage wilt lopen:

 • 1. Stage zoeken

  Als je stage wilt lopen, zoek je eerst een geschikte stageplaats. Je kunt een stage vinden via internet of je eigen netwerk, maar ook de stagecontactpersoon van de opleiding kan je helpen bij het vinden van een geschikte stage. Verder kun je gebruik maken van UvA Job board.

  UvA Job board
  UvA Job board is de vacaturebank exclusief voor UvA-studenten en pas afgestudeerden. Log in met je UvAnetID om het actuele aanbod van startersbanen, stages en studiegerelateerde bijbanen in jouw vakgebied te bekijken. Het aantal stages en startersbanen wordt dagelijks uitgebreid.

 • 2. Docentbegeleider en stageplan

  Zodra je een stageplaats hebt gevonden neem je contact op met de stagecontactpersoon en meld je je aan voor het stagevak van je opleiding. Dit kan gedurende het hele jaar en niet uitsluitend in de vakregistratieperiode.  Je kunt het stagevak vinden door te zoeken op: ‘Stage aanmelding Bachelor NAAM OPLEIDING/ Internship registration Bachelor NAME PROGRAMME’.

  Docentbegeleider
  Om stage te kunnen lopen heb je een docentbegeleider nodig binnen de opleiding. Hiervoor neem je eerst contact op met de stagecontactpersoon van je opleiding. Hij/zij kan fungeren als docentbegeleider, of helpt je een andere docentbegeleider te vinden.

  Stageplan
  Het stageplan stel je op in overleg met je docentbegeleider en de stageverlenende organisatie. In Canvas voeg je het stageplan toe.  De stagecontactpersoon en docentbegeleider kunnen het daar inzien. Het plan geeft een korte beschrijving van de aard en het doel van de stage en vormt de basis voor de goedkeuring van de stage. De opzet van het stageplan vind je in het stagereglement.

  Voor studenten van de bachelors van Mediastudies is specifieke informatie over de stage te vinden in de Canvas-module Bachelorstage Mediastudies / Internship Media Studies.

 • 3. Goedkeuring en stageovereenkomst

  Het stageplan dien je in bij de examencommissie. Ook stel je een stageovereenkomst op.

  Goedkeuring examencommissie
  Als het stageplan is goedgekeurd door de stageverlener en je docentbegeleider, lever je het in bij de examencommissie ter goedkeuring. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier 'Goedkeuring vooraf'.

  Stageovereenkomst
  Het sluiten van een stageovereenkomst tussen student, stageverlener en opleiding is verplicht. Hierin worden alle zakelijke afspraken vastgelegd, zoals werktijden, verzekeringen en vergoedingen. De getekende stageovereenkomst voeg je ook toe aan je stagedossier in Canvas. Leg een concept overeenkomst altijd eerst voor aan je docentbegeleider.
  Hieronder vind je zowel een Nederlandstalig als een Engelstalig voorbeeld van een stageovereenkomst: 

 • 4. Stageverslag en evaluatie

  Aan het einde van de stage schrijf je een stageverslag, vult de stageverlener een evaluatieformulier in en vindt er een eindgesprek plaats.

  Stageverslag
  Het stageverslag is een uitwerking van het goedgekeurde stageplan en dient als uitgangspunt voor het eindgesprek. Het verslag dient de volgende onderwerpen te bevatten:

  • Inleiding: je keuze voor de betreffende organisatie, leerdoel(en), aard van de werkzaamheden, wijze van begeleiding, zakelijke afspraken
  • Beschrijving van de organisatie en de branche
  • Beschrijving van werkzaamheden/onderzoek/rol van de stagiair(e)
  • Reflectie
  • Conclusie

  Voor het stageverslag geldt een minimum van 4500 woorden (exclusief bijlagen).

  Bij een stage heb je als student de auteursrechten op je stageverslag en andere onderzoeksbevindingen, maar je hebt niet het intellectuele eigendom op de gegenereerde resultaten; deze rechten liggen bij de stageverlener.

  Evaluatieformulier
  Naar aanleiding van het stageverslag vult de stageverlener een evaluatieformulier in.

  Eindgesprek en beoordeling
  Het stageverslag en het evaluatieformulier vormen de basis van het eindgesprek tussen de student, de stageverlener en de docentbegeleider. De docentbegeleider beoordeelt vervolgens de stage.

 • 5. Registratie en studiepunten

  Om daarna het eindcijfer en het juiste aantal studiepunten te laten registreren in SIS, meld je je via de vakaanmelding aan voor het stagevak met de specifieke EC code. De precieze instructies kan je vinden op de stagepagina in Canvas.