Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Stage aanbieden

Informatie voor stageverleners

Stage aanbieden via UvA Job board

UvA Job board is de vacaturebank exclusief voor UvA-studenten en pas afgestudeerden.

De voordelen:

  • In één klik uw vacatures toegankelijk voor alle UvA-studenten en alumni
  • Kosteloze plaatsing
  • Uitsluitend toegankelijk voor UvA-studenten en alumni
  • Zelf plaatsen, wijzigen en beheren van vacatures
  • Relevante notificaties, bijvoorbeeld wanneer de publicatietermijn van uw vacature verstrijkt
  • Het UvA Student Careers Center kan u helpen bij vragen.

Stage lopen

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) hanteert strikte criteria en procedures met betrekking tot het volgen van een stage. Deze zijn in het facultaire stagereglement vastgelegd. Per opleiding kunnen er bovendien nog specifieke eisen gelden.
Het lopen van een stage is voor de meeste opleidingen binnen de FGw niet verplicht. Een stage kan zowel in de bachelor als in de master gelopen worden. Bachelorstudenten kunnen pas stage lopen aan het eind van het tweede jaar of tijdens het derde (laatste) studiejaar.

Omvang stage

De stage levert 6 of 12 studiepunten (EC) op, hetgeen neerkomt op een investering van respectievelijk 168 of 336 uur. Omdat fulltime stages vaak moeilijk in te passen zijn in de studieprogramma 's, is de behoefte aan parttime stages groot.

Stageovereenkomst en aansprakelijkheid

Het is verplicht een stageovereenkomst op te stellen tussen de student, de stageverlener en de opleiding. Hierin worden alle zakelijke afspraken vastgelegd, zoals werktijden, verzekeringen, vergoeding en afspraken bij ziekte.
Model stageovereenkomsten in het Nederlands en Engels zijn in het stappenplan te vinden.

De student valt niet onder een facultaire verzekering. Als de stageverlener een collectieve aansprakelijkheidsverzekering heeft, is het gebruikelijk dat de stagiair hiervan deel uit zal maken. Is dit niet het geval, dan wordt de student geacht dit zelf te regelen. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden in de stageovereenkomst.

Stagevergoeding

Het is gebruikelijk dat een stagiair een vergoeding ontvangt voor de werkzaamheden. De bedragen hiervoor variëren tussen de € 250 en € 500 per maand bij volledige werktijd. Verdere kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van een stagiair zijn voor rekening van de stageverlenende organisatie. De stagiair betaalt loonbelasting, maar kan deze terugvragen via het t-biljet.

Als een bedrijf of organisatie niet in staat is een stagevergoeding te geven, is het gebruikelijk de stagiair een reis- en onkostenvergoeding te bieden.

Begeleiding

Begeleiding vindt zowel op de werkplek als vanuit de opleiding plaats. De docentbegeleider, de student en de stageverlener maken afspraken over de begeleiding en de contactmomenten. De stageverlener dient de stagiair de gelegenheid te geven de in het stageplan geformuleerde leerdoelen te kunnen realiseren, en geeft regelmatig feedback op de uitvoering van de werkzaamheden.

Evaluatie stage

De student schrijft aan het einde van de stage een verslag over de uitgevoerde werkzaamheden. Naar aanleiding van het stageverslag vult de stageverlener een evaluatieformulier in. Het stageverslag en het evaluatieformulier vormen de basis voor het eindgesprek tussen de student, de stageverlener en de docentbegeleider. De docentbegeleider beoordeelt vervolgens de stage.

Voor meer informatie en het evaluatieformulier, zie het stappenplan.