Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Scriptie (bachelors)

De scriptie, ook aangeduid als bachelorproef, -onderzoek of -eindwerkstuk, vormt de afronding van de bachelor.

Scriptiereglementen bacheloropleidingen

Voor iedere bacheloropleiding van de Faculteit der Geesteswetenschappen geldt een scriptiereglement. Hierin staan de minimumeisen waaraan elke scriptie dient te voldoen. Iedere opleiding kan in een aparte studiehandleiding aanvullende eisen vastleggen.

Hieronder kun je de scriptiereglementen als PDF-bestand downloaden:

Schrijven van de scriptie

Voor taalondersteuning kun je terecht bij het Instituut voor Nederlands als tweede taal (INTT) van de UvA en bij de Taalwinkel van de HvA en UvA. Ook kun je online een cursus doen via moocbeterschrijven.nl.

Scriptie inleveren

Zie voor het online inleveren van scripties: A-Z > Afstuderen > Scripties inleveren.