Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Feedback

Studenten hebben recht op feedback op hun studieprestaties. De wijze waarop dit gebeurt, staat in de studiehandleiding van het betreffende vak.

Door feedback op studieprestaties krijg je inzicht in de mate waarin je de juiste kennis en vaardigheden hebt verworven.

Er zijn verschillende manieren om feedback te geven. Over het algemeen is dit afhankelijk van de vorm van het college, de toetsvorm en het aantal studenten. Bij grote groepen kan het zijn dat de feedback in eerste instantie niet op individuele basis plaatsvindt. Hieronder volgt een overzicht van voorbeelden van feedback bij verschillende toetsvormen.

1. Schriftelijk tentamen met open vragen

 • inzagemoment, plenair of op individuele afspraak;
 • responsiecollege.

2. Schriftelijk tentamen, multiple choice

 • publicatie normering/cesuur en antwoorden op Canvas.

3. Paper

 • ingevuld beoordelingsformulier;
 • plenaire bespreking;
 • individuele afspraak met docent.

4. Presentatie

 • plenaire bespreking na afloop van de presentatie;
 • ingevuld beoordelingsformulier.

5. Mondeling tentamen

 • mondelinge terugkoppeling (in de regel direct na afloop van het tentamen, eventueel later als er geluidsopnamen zijn gemaakt), aan de hand van een beoordelingsformulier.

6. Stage

 • regelmatig overleg tijdens de stage met de docentbegeleider en de stagebegeleider;
 • eindgesprek met de docentbegeleider en de stagebegeleider op basis van het stageverslag, aan de hand van een beoordelingsformulier.

7. Afstudeerscriptie

 • regelmatig overleg met medestudenten in een scriptiewerkgroep;
 • regelmatig overleg met de begeleider.

Vragen?

Voor vragen over de wijze van feedback kun je contact opnemen met de docent/vakcoördinator.
Heb je vragen over feedback en/of toetsing in het algemeen, neem dan contact op met de Opleidingscommissie.