Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Diversiteit en inclusie aan de FGw

In het najaar van 2020 heeft het Inclusie- en diversiteitsteam een enquête uitgezet onder studenten en medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Met deze enquêtes willen we meer inzicht krijgen a) in de samenstelling van onze facultaire gemeenschap; b) in hoe medewerkers de facultaire gemeenschap op dit ogenblik ervaren; en c) ideeën en meningen ophalen over wat er concreet kan worden ondernomen om te komen tot de facultaire gemeenschap die ons voor ogen staat: een toegankelijke, diverse en inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt. De resultaten van de enquêtes zullen in het voorjaar worden gepresenteerd.

Denk en praat mee

We vinden het belangrijk dat je ook nu al kunt laten horen wat je vindt wat nodig is. Dus wil jij jouw ervaringen delen - al dan niet anoniem - om zo bij te dragen aan een groter bewustzijn en begrip met betrekking tot het thema? Heb jij concrete ideeën over wat er gedaan kan worden om bij te dragen aan een meer inclusieve en diverse faculteit? Of ben je al actief bezig met dit thema binnen of buiten jouw werk of studie? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar inclusion-fgw@uva.nl.