Informatie

Help je ons de site te verbeteren door een paar vragen te beantwoorden? Dit duurt maar 5 minuten. Start de enquêteExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Debat

UniversiteitsForum: Studentenwelzijn in het onderwijs

Laatst gewijzigd op 28-03-2023
Heeft investeren in studentenwelzijn een positieve impact op het onderwijs? Deze en andere vragen worden besproken tijdens een openbare UniversiteitsForum op 3 april.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
03-04-2023 15:30
Einddatum
03-04-2023 17:00
Locatie

Mail naar universiteitsforum-bb@uva.nlExterne link dat je komt. Op de dag zelf kun je deelnemen aan de digitale bijeenkomst via de ZoomlinkExterne link

Programma

  • 15:30 - 15:35 Opening
  • 15:35 - 15:45 Gastsprekers
  • 15:45 - 16:40 Deelsessies
  • 16:40 - 17:00 Plenaire afronding

De bijeenkomst begint plenair met een inleiding door de voorzitter en gastsprekers, waarna er in break-out rooms uiteen wordt gegaan gaan om te discussiëren over een aantal deelvragen en stellingen:

  • Heeft investeren in studentenwelzijn een positieve impact op het onderwijs? Stelling: studentenwelzijn moet een onderdeel zijn van het onderwijs aan onze universiteit.
  • Elke opleiding en elke faculteit heeft andere financiën en mogelijkheden. Moet studentenwelzijn gecoördineerd worden op een centraal niveau of op een decentraal niveau om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van studenten?
  • Wat hebben we nodig als studenten, docenten en personeel om stappen te zetten naar een gecoördineerde aanpak voor studentenwelzijn?
  • Wie is er verantwoordelijk voor studentenwelzijn in onze universiteit? Stelling: De UvA heeft een centrale visie nodig op het belang van studentenwelzijn en de plaats daarvan in het onderwijs.

Het UniversiteitsForum

In het UniversiteitsForumExterne link, geven medewerkers en studenten van de UvA, die door loting zijn uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over de UvA. De discussies binnen het Forum zijn bedoeld om het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten input te geven voor de ontwikkeling van strategieën en langetermijnplannen.

Open en openbaar

Binnen het UniversiteitsForum zijn alle leden gelijk. Vrijuit en open het gesprek met elkaar voeren staat voorop. De leden zijn door loting uitgenodigd om zo ook de medewerkers en studenten een stem te kunnen geven die anders misschien wat meer op de achtergrond blijven. De bijeenkomsten zijn openbaar; iedereen kan er als toehoorder bij zijn.