Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Lisa Feberwee - Klinische Psychologie

Laatst gewijzigd op 01-08-2022
Het verband tussen hechtingsstijl en interpretatiebias
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
25-08-2022 11:00
Einddatum
25-08-2022 12:00
Locatie


Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.01

Er is onderzocht of hechtingsstijl invloed heeft op de manier waarop individuen ambigue sociale en non-sociale situaties interpreteren en of dit verschilt per perspectief waaruit het wordt bekeken, namelijk vanuit het eigen perspectief of die van een typische ander. De deelnemers kregen 22 ambigue situaties te zien, waaraan drie verschillende interpretaties gekoppeld konden worden: positief, neutraal en negatief. Hiervan waren 15 situaties sociaal en 7 situaties niet sociaal. Hierbij werd gevraagd om de drie interpretaties te rangschikken op basis van de waarschijnlijkheid waarin deze zouden opkomen bij de deelnemers zelf en een ‘typisch persoon’ als zij zich hadden bevonden in deze situaties. Uit de resultaten is gebleken dat onzekere hechtingsstijlen voorspellend zijn voor negatieve interpretaties als de ambigue situaties worden bekeken vanuit het eigen perspectief. Hierbij blijkt weinig uit te maken of de ambigue situaties sociaal of niet sociaal zijn. De resultaten ondersteunen de hypothese dat hechtingsstijlen invloed hebben op de manier waarop individuen ambigue situaties interpreteren.