Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Larissa Hodnik - Arbeid & Organisatiepsychologie

Laatst gewijzigd op 14-09-2022
Lang leve(n) leren: Een onderzoek naar deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden en de rol van steun door leidinggevenden, openheid voor ervaringen en motivatie om te leren
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
20-09-2022 13:00
Einddatum
20-09-2022 14:00
Locatie

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.34

De werkvloer verandert sneller dan ooit door grote uitdagingen, waardoor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van werknemers essentieel is voor zowel organisaties als werknemers zelf. Deze studie draagt bij aan het creëren van inzicht in de factoren die onderliggend zijn aan deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden, en beoogd hiermee de (sociaal)-psychologische wetenschappelijke kennis binnen de training- en ontwikkelingsliteratuur te verrijken. In het huidige onderzoek wordt er gekeken naar het mogelijke effect van steun van leidinggevenden op deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden. 

Hiernaast wordt er gekeken naar de mogelijke versterkende rol van persoonlijkheidsfactor openness to experience en mogelijk verklarende rol van motivatie om te leren. Uit een steekproef van 104 respondenten blijkt het veronderstelde gemodereerde mediatiemodel niet ondersteund te worden. Wel blijkt zowel steun van leidinggevenden, motivatie om te leren en openness to experience positief samen te hangen met deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden. De bevindingen van het huidige onderzoek werpen niet alleen licht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de koppeling tussen steun van leidinggevenden en ontwikkelingsactiviteiten, maar ze benadrukken ook het belang van omgevingsfactoren en unieke kenmerken van werknemers die essentieel zijn voor ontwikkeling.