Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Karlijn ten Brink - Brein & Cognitie

Laatst gewijzigd op 23-08-2022
Het effect van preconceptionele blootstelling aan jodiumhoudende contrastvloeistof bij een hysterosalpingografie op de schoolprestaties en het gedrag van het nageslacht
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
29-08-2022 10:00
Einddatum
29-08-2022 11:00
Locatie

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.01

Jaarlijks krijgen meer dan 5000 vrouwen als onderdeel van een vruchtbaarheidsonderzoek een hysterosalpingographie (HSG): een röntgenfoto om de doorgankelijkheid van de eileiders in kaart te brengen. De jodiumhoudende contrastvloeistof die tijdens deze procedure wordt ingespoten, kan door het hoge jodiumgehalte hypothyreoïdie als gevolg hebben. Als een vrouw binnen 6 maanden na de procedure zwanger wordt, kan hypothyreoïdie gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van de foetus, wat op latere leeftijd van invloed kan zijn op het cognitief functioneren van het kind en daarmee ook op diens schoolprestaties en gedrag. 

In dit onderzoek werd daarom het effect van preconceptionele blootstelling aan jodiumhoudende contrastvloeistof bij een hysterosalpingografie op de schoolprestaties en het gedrag van het nageslacht onderzocht bij kinderen van 6 tot 9 jaar oud. De blootgestelde groep (n = 69) werd vergeleken met een controlegroep (n = 32) bestaande uit kinderen waarvan de moeder geen HSG heeft gekregen minder dan 6 maanden voor de zwangerschap,  wat betreft schoolprestaties op rekenen, spelling en technisch lezen en scores op gedragsvragenlijsten, ingevuld door zowel de ouders als de leerkrachten.  Blootgestelde kinderen presteerden slechter op technisch lezen dan kinderen in de controlegroep. Ook bleken ze meer problemen te ervaren wat betreft internaliserend gedrag. Op het gebied van rekenen, spelling, externaliserend gedrag en ADHD-symptomen werd geen verschil tussen de groepen gevonden. Om een completer beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van een HSG is meer vergelijkbaar onderzoek nodig met een grotere steekproef.