Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Eline Dijksman - Klinische Neuropsychologie

Laatst gewijzigd op 01-11-2022
Het identificeren van patiëntfactoren die voorspellend zijn voor de cognitieve bijwerkingen na ECT
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
03-11-2022 12:00
Einddatum
03-11-2022 13:00
Locatie

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.08

Elektroconvulsietherapie (ECT) wordt ondanks zijn effectiviteit relatief weinig toegepast vanwege de kans op cognitieve bijwerkingen. In deze masterthesis wordt geprobeerd om een aantal patiëntfactoren te identificeren die voorspellend zijn voor deze bijwerkingen. Verwacht wordt dat slaapkwaliteit, geslacht, leeftijd en onset voorspellend zijn waarbij patiënten met een slechtere slaapkwaliteit of een hogere leeftijd meer cognitieve bijwerkingen ervaren. Tevens wordt verwacht dat meer vrouwen dan mannen en meer participanten met een late onset dan met een vroege-onset cognitieve bijwerkingen ervaren. Een bestaande dataset werd gebruikt van participanten met een depressieve stoornis of bipolaire depressie (n = 76).  Retrograde amnesie en het semantisch- en lexicaal geheugen werden gemeten. Met behulp van de veranderingsscore pre- en post-ECT is een hiërarchische multivariate regressieanalyse uitgevoerd. 

Slaapkwaliteit, geslacht en onset bleek niet voorspellend. Leeftijd bleek wel voorspellend. In tegenstelling tot de verwachting ervoeren jongere patiënten meer cognitieve bijwerkingen na ECT dan oudere patiënten. Deze bevinding kan mogelijk verklaard worden doordat het cognitief functioneren vóór aanvang van ECT hoger was bij de jongere groep dan bij de oudere groep. Een eerste stap is gezet in onderzoek naar slaapkwaliteit als voorspellende factor en een vernieuwende bevinding is gedaan wat betreft een lagere leeftijd als voorspellende factor. Vervolgonderzoek is nodig naar onder andere de effecten op de lange termijn. Op die manier kan het risico van ECT beter ingeschat worden en kan ECT breder ingezet worden.