Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Cora Weber - Klinische Psychologie

Laatst gewijzigd op 10-08-2022
Vermijding en behandelsucces van schematherapie bij cluster C persoonlijkheidsstoornis: De mediërende rol van zelfwaardering
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
15-08-2022 08:00
Einddatum
15-08-2022 09:00
Locatie

Dit is een online presentatie. Jij kunt je hierExterne link registeren.

Individuele schematherapie blijkt effectief voor de behandeling van cluster C persoonlijkheidsstoornis. Echter, niet alle mensen met een cluster C persoonlijkheidsstoornis profiteren van deze behandeling. Een persisterend hoge mate van vermijding lijkt het behandelsucces te belemmeren. Deze studie onderzocht of 1) schematherapie een vroegtijdig behandeleffect heeft op zowel kwaliteit van leven als op zelfwaardering, 2) vermijding bij aanvang van schematherapie een negatieve voorspeller is voor het vroegtijdige behandeleffect voor kwaliteit van leven en 3) of deze relatie verklaard kan worden door verandering in zelfwaardering. Dit is onderzocht in het kader van een meerjarig multicenter klinisch onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van schematherapie voor cluster C persoonlijkheidsstoornis. 

Er deden 109 participanten mee aan het huidige onderzoek. Vragenlijsten voor het meten van mate van vermijding, zelfwaardering en kwaliteit van leven zijn op voormeting en 4-maanden tussenmeting afgenomen. Resultaten toonden 1) een vroeg significant behandeleffect voor zelfwaardering (middelgroot effect) en kwaliteit van leven (klein effect), 2) dat mate van vermijding bij aanvang van schematherapie niet voorspellend is voor vroegtijdige behandeluitkomst (kwaliteit van leven) en 3) dat deze relatie niet verklaard kan worden door verandering in zelfwaardering. De conclusie is daarom dat schematherapie op de korte termijn effectief lijkt voor zelfwaardering en kwaliteit van leven voor cliënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis. Maar individuele verschillen in vermijding lijken niet verschillen in verandering in zelfwaardering en kwaliteit van leven tijdens schematherapie te kunnen voorspellen.