Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Bob Arends - Training & Development

Laatst gewijzigd op 18-08-2022
Waargenomen polarisatie en de neiging om mensen in groepen in te delen: een verklarende rol voor onzekerheid
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
24-08-2022 09:00
Einddatum
24-08-2022 10:00
Locatie

Dit is een online presentatie. Je kunt je hier Externe linkaanmelden! 

Waargenomen polarisatie is een meer onderzocht begrip geworden, vanwege het feit dat het voor meer verdeeldheid in de samenleving zou zorgen dan feitelijke polarisatie doet (Enders & Armaly, 2018). Waargenomen polarisatie lijkt te zorgen voor meer negatieve uitingen tegenover de ‘outgroup’ en meer verbondenheid met de ‘ingroup’ (Enders & Armaly, 2018), waardoor verwacht zou kunnen worden dat mensen meer in ‘de eigen groep’ en ‘de andere groep’ gaan denken en daarmee meer sociaal gaan categoriseren. Daarnaast doet het vermoeden dat mensen die met waargenomen polarisatie in aanraking komen de samenleving als meer verdeeld en turbulent kunnen zien, wat een verlies van controle uit kan lokken en daarmee meer onzekerheid zou kunnen opwekken (Edwards & Weary, 1998). 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of onzekerheid een verklarende factor is in het verband tussen waargenomen polarisatie en de neiging om mensen in groepen in te delen. De resultaten van dit onderzoek (N=146) laten zien dat het niet aannemelijk is dat onzekerheid een verklarende rol lijkt te hebben tussen waargenomen polarisatie en de neiging om mensen in groepen in te delen. Waargenomen polarisatie lijkt wel invloed uit te oefenen op het ontstaan van meer onzekerheid.