Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?
Lezing

Presentatie Masterthese - Beata Xu - Klinische Neuropsychologie

Laatst gewijzigd op 07-11-2022
Psychofarmaca: Geen Voorspeller van Autobiografisch Geheugen en Verbale Vloeiendheid Gedurende Electroconvulsietherapie
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
08-11-2022 12:00
Einddatum
08-11-2022 13:00
Locatie

Dit is een online presenatie. Je kunt je hierExterne link registeren! 

Omwille van potentiële therapeutische redenen wordt farmacotherapie meestal voortgezet gedurende elektroconvulsietherapie (ECT). Uit eerdere onderzoeken bleken het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid op cognitief vlak het meest gevoelig te zijn voor verandering na ECT. Alhoewel er controversie bestaat, is het algemeen bekend dat psychofarmaca cognitieve bijwerkingen kunnen geven. In het huidig onderzoek werd onderzocht in hoeverre de toediening van farmacotherapie (i.e. SSRI’s, TCA’s, MAOI’s, lithium, BDZ) gelijktijdig aan de ECT-kuur van invloed is op het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid. Er werd gebruikgemaakt van een bestaande dataset waar longitudinaal onderzoek is verricht naar depressieve patiënten die een ECT-kuur ondergingen. Enkel de patiënten bij wie zowel voor als na de ECT-kuur cognitieve assessments zijn afgenomen, werden meegenomen in deze studie (N =76). 

Uit de hiërarchische multipele regressieanalyses is tegen onze verwachtingen in gebleken dat het gebruik van psychofarmaca geen versterkende of verzwakkende interactie-effecten hebben op het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid. Leeftijd, opleidingsniveau en het aantal ECT-behandelingen bleken daarentegen wel significante voorspellers van het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid te zijn. Dit toont aan dat cognitieve achteruitgang mogelijk niet onderliggend is aan psychofarmaca. Nader onderzoek kan versterking van de huidige bevindingen en meer ondersteuning aan de voortzetting van psychofarmaca gedurende de ECT-kuur bieden.