For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Studievertraging

Wat kun je doen?

Heb jij vanwege persoonlijke omstandigheden buiten je macht studievertraging opgelopen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds van de UvA of voor een verlenging van je studiefinanciering bij DUO.

Wat is studievertraging door overmacht?

Studievertraging door overmacht betekent dat je als gevolg van de persoonlijke omstandigheden minder dan 60 EC hebt behaald in het studiejaar waarin de omstandigheden zich hebben voorgedaan. Persoonlijke omstandigheden zijn:

  • Ziekte (bijv. operatie, de ziekte van Pfeiffer, psychiatrische problemen)
  • Een functiebeperking of chronische ziekte (bijv. doofheid, reuma, de ziekte van Crohn)
  • Familieomstandigheden (bijv. mantelzorg, ziekte of overlijden van een ouder)
  • Zwangerschap
  • Topsport
  • Een onvoldoende studeerbare opleiding

Stappen bij studievertraging door overmacht

Stap 1: Ga langs bij je studieadviseur

(binnen 3 maanden)

Samen bespreken jullie jouw situatie. De studieadviseur bekijkt dan welke oplossingen mogelijk zijn om jouw studievertraging in te lopen of tegemoet te komen.

> Ga voor de contactgegevens van jouw studieadviseur naar de contactpagina van je opleiding

Stap 2: In sommige gevallen krijg je een financiële tegemoetkoming

Bekijk vooraf of je aan onderstaande voorwaarden voldoet. Als dat zo is, kun je een aanvraag indienen bij de studentendecaan tussen 1 september en 31 december in het collegejaar dat volgt op je ‘studievertragingsjaar’.

Voorwaarden financiële ondersteuning

Voor een toelage uit het Profileringsfonds van de UvA of verlenging van je studiefinanciering van DUO gelden de volgende voorwaarden:

  • De studievertraging is opgelopen door persoonlijke omstandigheden tijdens de nominale duur van je studie.
  • Gedurende de nominale duur van je studie maak je gebruik van de prestatiebeurs van DUO (kijk op Mijn DUO na of je nog wel binnen de prestatiebeursperiode valt; de leenfase valt buiten de prestatiebeursperiode.)
  • Je hebt je binnen 3 maanden nadat de persoonlijke omstandigheid zich heeft voorgedaan gemeld bij de studieadviseur. Het formulier Melding studievertraging kun je opvragen bij de studieadviseur.

Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet neem dan contact op met de studentendecaan om dat te bespreken.

Hoogte financiële ondersteuning

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Een bijdrage uit het Profileringsfonds van de UvA bestaat uit een vast bedrag per vertraagde maand (collegejaar 2020-2021: €275) plus het bedrag van de aanvullende beurs indien je die krijgt.

Via DUO kun je een extra jaar studiefinanciering en OV krijgen. Met de studentendecaan bespreek je wat voor jou de beste optie is.