Information

student.uva.nl has been renewed. Read more...

What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Sanne van Wandelen - Klinische Psychologie

Last modified on 13-09-2022
De mediërende rol van het mentaliserend vermogen in de relatie tussen de ernst van trauma in kindertijd en de mate van dissociatie bij borderline persoonlijkheidsstoornis
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
15-09-2022 12:00
End date
15-09-2022 13:00
Location

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.01

Binnen borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) komen dissociatieve symptomen bij twee derde van de patiënten voor. Dissociatie wordt gezien als een verstoring van integratie van het bewustzijn en verstoorde controle over mentale processen zoals geheugen, waarneming en identiteit. In de ontwikkeling van dissociatieve symptomen worden trauma en stress verondersteld een belangrijke rol te spelen. Dissociatie wordt gezien als een beschermingsmechanisme of strategie om met stress om te gaan die de herinnering aan het trauma oproept en zo te ontsnappen aan overweldigende gevoelens en ondraaglijke mentale toestanden die voortkomen uit dergelijke negatieve interpersoonlijke ervaringen. Binnen BPS wordt er een hoge prevalentie van trauma in kindertijd gerapporteerd. 

Een mogelijk mechanisme voor de relatie tussen trauma en dissociatieve symptomen is een verminderd mentaliserend vermogen. Mentalisatie is het vermogen om het gedrag van jezelf en anderen te kunnen begrijpen door deze te koppelen aan mentale toestanden van jezelf of anderen, zoals wensen, gedachten, overtuigingen en gevoelens. Volgens het mentalisatiemodel leren en ontdekken kinderen vanaf jonge leeftijd over eigen gedachten en mentale processen door feedback van hun omgeving. Het begrijpen van eigen mentale processen, en deze toepassen op een ander, kan verder ontwikkelen wanneer er reflectie kan plaatsvinden in een veilige omgeving. Wanneer er traumatische gebeurtenissen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld emotionele -of fysieke mishandeling, ontbreekt deze veilige omgeving, en is er geen gezonde emotionele interactie tussen kind en zijn omgeving. Binnen dit onderzoek werd de mediërende rol van het mentaliserend vermogen in relatie tussen ernst van trauma in kindertijd en mate van dissociatie binnen BPS onderzocht.