Information

Check out the new study results page. Another step closer to all the right info in one place.

What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Robin van Bruggen - Brein & Cognitie

Last modified on 04-08-2022
strategieën in het werkgeheugen bij ouderen met autisme
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
11-08-2022 11:00
End date
11-08-2022 12:00
Location

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.01

Veel van de symptomen die mensen met autisme ervaren, kunnen mogelijk verklaart worden door een andere manier van informatieverwerking waarin zij meer gefocust zijn op details in plaats van op het grotere geheel. Het doel van dit onderzoek was om deze verschillen in informatieverwerking tussen mensen met en zonder autisme beter te begrijpen en wat hierin verandert als mensen verouderen. 103 deelnemers (15 jongeren met autisme, 34 ouderen met autisme, 23 jongeren zonder autisme en 31 ouderen zonder autisme) voltooiden de Visual Patterns Task waarin de mate van semantiek (betekenis) gemanipuleerd werd. Hoewel er over het algemeen gebruik werd gemaakt van een semantische strategie, werden tegengesteld aan de verwachtingen hierin geen verschillen gevonden tussen mensen met en zonder autisme en tussen ouderen en jongeren. Er was wel een trend zichtbaar in lijn der verwachting, namelijk dat ouderen met autisme minder leeftijdsgerelateerde achteruitgang laten zien dan ouderen zonder autisme, maar de gevonden effecten waren niet sterk genoeg om hieruit conclusies te trekken. De bevinding dat mensen met autisme profiteren van semantiek in stimuli, toont aan dat de verschillen in informatieverwerking minder groot lijken te zijn dan verwacht en dat dit niet de enige verklaring is voor de symptomen die mensen met autisme ervaren.