Information

Check out the new study results page. Another step closer to all the right info in one place.

What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Lisa Feberwee - Klinische Psychologie

Last modified on 01-08-2022
Het verband tussen hechtingsstijl en interpretatiebias
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
25-08-2022 11:00
End date
25-08-2022 12:00
Location


Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.01

Er is onderzocht of hechtingsstijl invloed heeft op de manier waarop individuen ambigue sociale en non-sociale situaties interpreteren en of dit verschilt per perspectief waaruit het wordt bekeken, namelijk vanuit het eigen perspectief of die van een typische ander. De deelnemers kregen 22 ambigue situaties te zien, waaraan drie verschillende interpretaties gekoppeld konden worden: positief, neutraal en negatief. Hiervan waren 15 situaties sociaal en 7 situaties niet sociaal. Hierbij werd gevraagd om de drie interpretaties te rangschikken op basis van de waarschijnlijkheid waarin deze zouden opkomen bij de deelnemers zelf en een ‘typisch persoon’ als zij zich hadden bevonden in deze situaties. Uit de resultaten is gebleken dat onzekere hechtingsstijlen voorspellend zijn voor negatieve interpretaties als de ambigue situaties worden bekeken vanuit het eigen perspectief. Hierbij blijkt weinig uit te maken of de ambigue situaties sociaal of niet sociaal zijn. De resultaten ondersteunen de hypothese dat hechtingsstijlen invloed hebben op de manier waarop individuen ambigue situaties interpreteren.