Information

student.uva.nl has been renewed. Read more...

What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Larissa Hodnik - Arbeid & Organisatiepsychologie

Last modified on 14-09-2022
Lang leve(n) leren: Een onderzoek naar deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden en de rol van steun door leidinggevenden, openheid voor ervaringen en motivatie om te leren
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
20-09-2022 13:00
End date
20-09-2022 14:00
Location

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.34

De werkvloer verandert sneller dan ooit door grote uitdagingen, waardoor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van werknemers essentieel is voor zowel organisaties als werknemers zelf. Deze studie draagt bij aan het creëren van inzicht in de factoren die onderliggend zijn aan deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden, en beoogd hiermee de (sociaal)-psychologische wetenschappelijke kennis binnen de training- en ontwikkelingsliteratuur te verrijken. In het huidige onderzoek wordt er gekeken naar het mogelijke effect van steun van leidinggevenden op deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden. 

Hiernaast wordt er gekeken naar de mogelijke versterkende rol van persoonlijkheidsfactor openness to experience en mogelijk verklarende rol van motivatie om te leren. Uit een steekproef van 104 respondenten blijkt het veronderstelde gemodereerde mediatiemodel niet ondersteund te worden. Wel blijkt zowel steun van leidinggevenden, motivatie om te leren en openness to experience positief samen te hangen met deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden. De bevindingen van het huidige onderzoek werpen niet alleen licht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de koppeling tussen steun van leidinggevenden en ontwikkelingsactiviteiten, maar ze benadrukken ook het belang van omgevingsfactoren en unieke kenmerken van werknemers die essentieel zijn voor ontwikkeling.