Information

Check out the new study results page. Another step closer to all the right info in one place.

What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Eline Dijksman - Klinische Neuropsychologie

Last modified on 01-11-2022
Het identificeren van patiëntfactoren die voorspellend zijn voor de cognitieve bijwerkingen na ECT
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
03-11-2022 12:00
End date
03-11-2022 13:00
Location

Roeterseilandcampus - Gebouw G

Straat:

Nieuwe Achtergracht 129-B

Ruimte: 

S.08

Elektroconvulsietherapie (ECT) wordt ondanks zijn effectiviteit relatief weinig toegepast vanwege de kans op cognitieve bijwerkingen. In deze masterthesis wordt geprobeerd om een aantal patiëntfactoren te identificeren die voorspellend zijn voor deze bijwerkingen. Verwacht wordt dat slaapkwaliteit, geslacht, leeftijd en onset voorspellend zijn waarbij patiënten met een slechtere slaapkwaliteit of een hogere leeftijd meer cognitieve bijwerkingen ervaren. Tevens wordt verwacht dat meer vrouwen dan mannen en meer participanten met een late onset dan met een vroege-onset cognitieve bijwerkingen ervaren. Een bestaande dataset werd gebruikt van participanten met een depressieve stoornis of bipolaire depressie (n = 76).  Retrograde amnesie en het semantisch- en lexicaal geheugen werden gemeten. Met behulp van de veranderingsscore pre- en post-ECT is een hiërarchische multivariate regressieanalyse uitgevoerd. 

Slaapkwaliteit, geslacht en onset bleek niet voorspellend. Leeftijd bleek wel voorspellend. In tegenstelling tot de verwachting ervoeren jongere patiënten meer cognitieve bijwerkingen na ECT dan oudere patiënten. Deze bevinding kan mogelijk verklaard worden doordat het cognitief functioneren vóór aanvang van ECT hoger was bij de jongere groep dan bij de oudere groep. Een eerste stap is gezet in onderzoek naar slaapkwaliteit als voorspellende factor en een vernieuwende bevinding is gedaan wat betreft een lagere leeftijd als voorspellende factor. Vervolgonderzoek is nodig naar onder andere de effecten op de lange termijn. Op die manier kan het risico van ECT beter ingeschat worden en kan ECT breder ingezet worden.