Information

student.uva.nl has been renewed. Read more...

What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Bob Arends - Training & Development

Last modified on 18-08-2022
Waargenomen polarisatie en de neiging om mensen in groepen in te delen: een verklarende rol voor onzekerheid
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
24-08-2022 09:00
End date
24-08-2022 10:00
Location

Dit is een online presentatie. Je kunt je hier External linkaanmelden! 

Waargenomen polarisatie is een meer onderzocht begrip geworden, vanwege het feit dat het voor meer verdeeldheid in de samenleving zou zorgen dan feitelijke polarisatie doet (Enders & Armaly, 2018). Waargenomen polarisatie lijkt te zorgen voor meer negatieve uitingen tegenover de ‘outgroup’ en meer verbondenheid met de ‘ingroup’ (Enders & Armaly, 2018), waardoor verwacht zou kunnen worden dat mensen meer in ‘de eigen groep’ en ‘de andere groep’ gaan denken en daarmee meer sociaal gaan categoriseren. Daarnaast doet het vermoeden dat mensen die met waargenomen polarisatie in aanraking komen de samenleving als meer verdeeld en turbulent kunnen zien, wat een verlies van controle uit kan lokken en daarmee meer onzekerheid zou kunnen opwekken (Edwards & Weary, 1998). 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of onzekerheid een verklarende factor is in het verband tussen waargenomen polarisatie en de neiging om mensen in groepen in te delen. De resultaten van dit onderzoek (N=146) laten zien dat het niet aannemelijk is dat onzekerheid een verklarende rol lijkt te hebben tussen waargenomen polarisatie en de neiging om mensen in groepen in te delen. Waargenomen polarisatie lijkt wel invloed uit te oefenen op het ontstaan van meer onzekerheid.