What is your study programme?
Talk

Presentatie Masterthese - Beata Xu - Klinische Neuropsychologie

Last modified on 07-11-2022
Psychofarmaca: Geen Voorspeller van Autobiografisch Geheugen en Verbale Vloeiendheid Gedurende Electroconvulsietherapie
Show information for your study programme
You're currently viewing general information. Choose your study programme to see additional information that's specific to your study programme, such as deadlines, regulations and contact details.
What is your study programme?
Start date
08-11-2022 12:00
End date
08-11-2022 13:00
Location

Dit is een online presenatie. Je kunt je hier External linkregisteren! 

Omwille van potentiële therapeutische redenen wordt farmacotherapie meestal voortgezet gedurende elektroconvulsietherapie (ECT). Uit eerdere onderzoeken bleken het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid op cognitief vlak het meest gevoelig te zijn voor verandering na ECT. Alhoewel er controversie bestaat, is het algemeen bekend dat psychofarmaca cognitieve bijwerkingen kunnen geven. In het huidig onderzoek werd onderzocht in hoeverre de toediening van farmacotherapie (i.e. SSRI’s, TCA’s, MAOI’s, lithium, BDZ) gelijktijdig aan de ECT-kuur van invloed is op het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid. Er werd gebruikgemaakt van een bestaande dataset waar longitudinaal onderzoek is verricht naar depressieve patiënten die een ECT-kuur ondergingen. Enkel de patiënten bij wie zowel voor als na de ECT-kuur cognitieve assessments zijn afgenomen, werden meegenomen in deze studie (N =76). 

Uit de hiërarchische multipele regressieanalyses is tegen onze verwachtingen in gebleken dat het gebruik van psychofarmaca geen versterkende of verzwakkende interactie-effecten hebben op het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid. Leeftijd, opleidingsniveau en het aantal ECT-behandelingen bleken daarentegen wel significante voorspellers van het autobiografisch geheugen en de verbale vloeiendheid te zijn. Dit toont aan dat cognitieve achteruitgang mogelijk niet onderliggend is aan psychofarmaca. Nader onderzoek kan versterking van de huidige bevindingen en meer ondersteuning aan de voortzetting van psychofarmaca gedurende de ECT-kuur bieden.