For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Opleidingsdirecteuren

De opleidingsdirecteur is inhoudelijk verantwoordelijk voor je opleiding. Daarnaast kun je je opleidingsspecifieke, inhoudelijke vragen ook richten aan andere leden van het opleidingsteam.

Andere aanspreekpunten van je opleiding kunnen zijn: de opleidingsdirecteur van het eerste bachelorjaar, de scriptiecoördinator en/of de coördinator van je studierichting, een Admission Officer of een programmamanager. 

Hieronder vind je de lijsten met het management van de reguliere opleidingen van UvA Economie en Bedrijfskunde.

Management opleidingen