For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling

Sinds de invoering van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 staan de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een Onderwijs- en Examenregeling (OER).

In een Onderwijs- en Examenregeling moeten een aantal verplichte onderwerpen worden opgenomen:

  • toelating;
  • inhoud en inrichting van de opleidingen;
  • onderwijs;
  • toetsing en examinering;
  • studiebegeleiding en studievoortgang;
  • overgangsbepalingen.

Onderwijs- en Examenregelingen UvA Economie en Bedrijfskunde

UvA Economie en Bedrijfskunde heeft twee Onderwijs- en Examenregelingen die apart gepubliceerd worden: één voor de bacheloropleidingen en één voor de masteropleidingen.

De Onderwijs- en Examenregelingen zijn tweetalig beschikbaar. Indien de informatie in de Engelstalige versie afwijkt van die van de Nederlandstalige versie, dan is de informatie in de Nederlandse versie leidend.

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie

De Regels en Richtlijnen van de Examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling, maar zijn aanvullend. De inhoud van deze Regels en Richtlijnen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de examencommissie. Op deze bepalingen hebben zowel de Facultaire Studentenraad (FSR) als de Opleidingscommissies geen advies- of instemmingsrecht.

MSc Entrepreneurship en MSc Business in Society

De masteropleidingen Entrepreneurship en Business in Society die gezamenlijk door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) worden georganiseerd, hebben een eigen Onderwijs- en Examenregeling en eigen Regels en Richtlijnen voor Examens.

Executive Programme Masters 

UvA studiegids

Veel van wat in de Onderwijs- en Examenregeling is vastgelegd, wordt beschreven in de UvA studiegids. Indien de teksten in de studiegids afwijken van wat in de Onderwijs- en Examenregeling is opgenomen, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Vragen?

Heb je vragen over de Onderwijs- en Examenregeling? Neem dan contact op met de onderwijsbalie. Of neem contact op met de Facultaire Studentenraad FSR.