For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Ik ben een student aan UvA Economie en Bedrijfskunde en wil een minor volgen.

Je kunt als student van UvA Economie en Bedrijfskunde een minor volgen om je keuzeruimte van je bachelor in te vullen of ter voorbereiding op een master.

Voor welke minoren moet je goedkeuring vragen bij de examencommissie?

Als je een minor wilt volgen bij een andere faculteit van de UvA dan hoef je daarvoor geen goedkeuring aan te vragen bij de examencommissie. De minor wordt automatisch aan je studieprogramma toegevoegd.

Wat moet ik doen als ik een minor wil volgen buiten de UvA?

 • Ik wil een minor volgen aan de VU

  Als je een minor wilt gaan volgen aan de VU, dan moet je als onderdeel van je aanmelding een toestemmingsverklaring aanleveren. Dit vraag je aan via de digitale studenten service desk. Selecteer Documenten en verklaringen aanvragen - Bijvakken volgen bij een andere Nederlandse universiteit.

  Als je bent toeglaten tot de minor moet je ook nog goedkeuring vragen aan de examencommissie om je minor toe te voegen aan je programma. Dit doe je met het digitaal verzoekschrift goedkeuring minor. We raden je sterk aan om alleen een verzoek in te dienen voor een minor die je echt wilt gaan volgen en waarvoor je al bent toeglaten. Je kunt zelf een inschatting maken of de minor wordt goedgekeurd door te checken of de minor niet overlapt met je eigen studieprogramma en of de minor aan de overige regels voor keuzevakken voldoet.

  Alle stappen voor het aanmelden voor een minor aan de VU vind je op de VU-website.

 • Ik wil een minor volgen aan een andere Nederlandse universiteit

  Als je een minor wilt volgen aan een andere universiteit dan meld je je eerst aan voor de minor bij de betreffende universiteit. Nadat je bent toegelaten kun je ook je bijvakinschrijving in Studielink regelen. De universiteit waar je minor gaat volgen kan je hier meer over vertellen.

  Vervolgens vraag je bij de examencommissie om goedkeuring voor de minor. Dit doe je via het digitaal verzoekschrift goedkeuring minor. Verder is het belangrijk dat je tijdens je minor ingeschreven blijft staan voor je bacheloropleiding.

 • Ik ben klaar met mijn minor, wat nu?

  Na afronding van je minor moet je een minorcertificaat inclusief behaalde resultaten of een cijferlijst met stempel en handtekening aanvragen bij de universiteit waar jij je minor hebt gevolgd. Deze originele cijferlijst moet je laten zien bij de onderwijsbalie van Economie en Bedrijfskunde. Daarna registreert de studentenadministratie je cijferresultaten in SIS.

Kan ik een minor volgen bij UvA Economie en Bedrijfskunde?

Je kunt ook een minor volgen bij UvA Economie en Bedrijfskunde. Niet alle minors zijn voor iedereen beschikbaar, want in sommige gevallen is er sprake van overlap. Op de lijst hieronder kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Studenten van alle opleidingen kunnen de volgende minors volgen als ze aan de ingangseisen voldoen:

Welke stappen moet ik volgen als ik een minor aan de UvA wil volgen?

Wanneer je geïnteresseerd bent in het volgen van een minor aan de UvA moet je een aantal stappen doorlopen. Let op: onderstaand stappenplan kan per faculteit iets afwijken. Lees daarom de instructies voor de minor van jouw keuze goed door.

 • Stap 1: Welke minor wil je volgen?

  Het is het belangrijk om je eerst te oriënteren op het aanbod en te beoordelen welke minor het beste bij jou past. Op uva.nl/minoraanbod vind je een overzicht van alle minors die de UvA aanbiedt. Let op, dit is het aanbod voor het huidige studiejaar wat mogelijk kan  afwijken met het aanbod van komend studiejaar. Vanaf juni is alle minorinformatie voor het komend studiejaar beschikbaar in de Studiegids.

  Als je een minor hebt gevonden, kijk dan of je aan de ingangseisen voldoet. Sommige minors hebben een aanmelddeadline en/of beperkte capaciteit. Zorg daarom dat je je op tijd oriënteert en aanmeldt.

 • Stap 3: Check hoe de vakaanmelding van jouw minor is geregeld

  Om onderwijs te kunnen volgen, moet je een geldige vakaanmelding hebben. Vaak ben je als minorstudent zelf verantwoordelijk voor je vakaanmelding en in enkele gevallen wordt de vakaanmelding voor jou gedaan. In de mail over je toelating, staat meer informatie over de vakaanmelding.

  Loop je tijdens de vakaanmelding tegen problemen aan? Meld je dan zo snel mogelijk bij de onderwijsbalie van de faculteit waar jij je minor gaat volgen.

 • Stap 4: Rond je minor af

  Als je een minor aan de UvA hebt gevolgd, worden je cijfers automatisch geregistreerd in SIS. Bij je diploma-aanvraag kun je dan aangeven dat je de minor wilt opnemen op je diplomasupplement.

Voor vragen, neem contact op met de onderwijsbalie of lees de veelgestelde vragen.