For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Verzoeken

Je vindt de verzoeken en verzoekschriften die je bij de examencommissie van UvA Economie en Bedrijfskunde kunt indienen hieronder. Vaak moet je eerst de toelichting lezen voordat je een verzoek kunt indienen.

Met een verzoek wordt bedoeld dat jij de examencommissie verzoekt om een besluit te nemen over een individueel vraagstuk waarover de examencommissie kan en mag beslissen. Dat zijn over het algemeen verzoeken met betrekking tot de onderwijs- en examenregelingen.

Verzoeken

Hoe dien je een verzoek in?

Verzoeken kunnen alléén via een digitaal verzoekschrift formulier worden ingediend bij de examencommissie. Toelichting op de verschillende verzoekschriften vind je hierboven. Als je originele documenten moet inleveren ter ondersteuning van je verzoek, geef die dan persoonlijk af bij de onderwijsbalie. Verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen. 

Verwerkingstermijn

Hou er rekening mee dat de verwerkingstermijn van een digitaal verzoek maximaal zes weken bedraagt. Tussentijds informeren naar de status van het verzoek of de vraag of een verzoek met spoed kan worden behandeld heeft geen zin.

Hoe communiceert de examencommissie haar besluit?

De examencommissie communiceert haar besluit per e-mail. Wanneer je een verzoek hebt ingediend, hou dan gedurende de reactietermijn je inbox (en spambox) goed in de gaten.