Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Update Coronavirus en je opleiding

27 mei 2020

Het coronavirus zorgt voor allerlei veranderingen in je studie. Bij UvA Economie en Bedrijfskunde  werken we nog steeds hard om stap voor stap weloverwogen maatregelen te nemen, binnen de richtlijnen van de overheid. We sturen je regelmatig e-mails met actuele informatie over genomen besluiten en wat dit voor jou betekent.

De onderwerpen die aan bod komen, vind je op deze pagina terug in één overzicht. Ook staan op uva.nl/coronavirus de algemene updates die voor alle UvA opleidingen gelden.

Heb je vragen over de informatie die je hieronder vindt? Neem dan contact op met de onderwijsbalie.

Online onderwijs, óók na 15 juni

Op woensdag 20 mei stond in de UvA-nieuwsbrief dat vanaf 15 juni weer kleinschalig fysiek onderwijs kan worden gegeven. Voor je vakken bij UvA Economie en Bedrijfskunde blijft gelden dat je colleges en tentamens van dit studiejaar online zijn. Voor semester 1 van het komend studiejaar garanderen we goed en interactief online onderwijs. Per blok bekijken we welke activiteiten we in aanvulling daarop weer op de campus kunnen organiseren, zonder verplichte aanwezigheid. Internationale studenten hoeven niet terug te komen naar Nederland voor het eerste semester; alle verplichte onderdelen worden online aangeboden. Deze zomer presenteren we de plannen voor het onderwijs van komend studiejaar.

Extra tentamenkans voor laatste vak

Ieder jaar is er een extra tentamenkans waaraan je mee kunt doen wanneer je één onderdeel van je opleiding niet hebt behaald. Gezien de huidige situatie is er besloten om de strenge voorwaarden te versoepelen, zodat meer studenten hier gebruik van kunnen maken om hun studie dit studiejaar af te ronden. De extra tentamenkans is op 25 augustus en de deadline voor het indienen van een verzoek voor deelname is 22 juli. Alle informatie vind je op de extra tentamenkans-pagina.

Doorstromen naar master; zachte knip

Normaal word je pas toegelaten tot een master als je je bachelor of pre-master volledig hebt afgerond. Het kan zijn dat je door de coronacrisis studievertraging hebt opgelopen. Om verdere uitloop te voorkomen, kun je in september aan je master beginnen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals het aantal studiepunten dat je nog open mag hebben staan. Lees meer over de voorwaarden en de aanvraagprocedure op toelating tot de master-pagina.

Wil je doorstromen naar een master aan een andere universiteit?

In de meeste gevallen kan dat. Check bij de universiteit van jouw voorkeur wat de regels zijn. Dit kan per universiteit en zelfs per opleiding verschillen. Voldoe je aan de eisen? Dan heb je een verklaring nodig van Economie en Bedrijfskunde dat jouw vertraging corona-gerelateerd is. De verklaring vraag je aan met een online formulier. Selecteer "ik wil iets aanvragen" en daarna "Corona-gerelateerde studievertraging verklaring aanvragen".

Dinsdag 9 juni: start van de vakaanmelding studiejaar 2020-2021

Naast het zo goed mogelijk afronden van dit studiejaar, is het ook alweer bijna tijd om je aan te melden voor bachelorvakken van semester 1 of mastervakken van blok 1 van aankomend studiejaar. We bereiden dit nu voor en bekijken hoe we dit voor jou zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Volgende week ontvang je hier uitgebreide informatie over. Nu hoef je dus nog niks te doen.

Blijf je diploma aanvragen

Heb jij de afgelopen tijd je laatste vak behaald, vergeet dan niet je diploma aan te vragen. Als je diploma-aanvraag is goedgekeurd, dan kun je een afstudeerverklaring krijgen wanneer je deze nodig hebt voor een sollicitatie of aanmelding. Momenteel worden er geen diploma’s geprint of opgestuurd. Zodra dit verandert, updaten we de diploma-pagina.

Uitwisselingen eerste semester 2020-2021 gecanceld

De Universiteit van Amsterdam heeft de moeilijke beslissing genomen alle (fysieke) uitwisselingen, die gepland stonden voor het eerste semester van komend academisch jaar, te cancelen.

Deze beslissing is voornamelijk gebaseerd op veiligheids- en gezondheidsaspecten, maar ook op het feit dat meer en meer partneruniversiteiten hun uitwisselingen voor komend semester ook hebben geannuleerd.

Pas goed op jezelf

Je studieplanning kan in de war zijn gebracht, doordat je colleges nu online zijn en sommige tentamens verplaatst zijn.. We begrijpen dat het maken van een goede studieplanning nu lastig is. Wees realistisch en doe wat je kunt. Het belangrijkste is dat je goed op jezelf past. Maar je hoeft het niet alleen te doen. De studieadviseurs kunnen je helpen met een studieplanning en denken met je mee over het maken van keuzes. Ook kunnen de tips van de studieadviseurs je helpen bij het maken van een realistische studieplanning.

Onderwijs, tentamens en hertentamens blok 4, 5 en 6

Al het onderwijs, de tentamens en hertentamens van de rest van dit studiejaar zijn online. In welke vorm je (her)tentamen is en of het moment afwijkt van wat er in je rooster staat, hoor je van je docent via de Canvaspagina van je vak.

Semester 1 collegejaar 2020-2021

Het collegejaar 2020-2021 start zoals gepland in september. Als we weer fysiek onderwijs mogen geven op de Roeterseilandcampus, doen we dit. Stap voor stap besluiten we dan welke onderdelen we fysiek mogen aanbieden, binnen de richtlijnen van de overheid. Bij de start verwachten we dat er vooral kleinschalige activiteiten georganiseerd worden, ter bevordering van het contact tussen studenten onderling en tussen student en docent.

We willen jou de zekerheid geven dat je, waar je ook bent, je studie kunt vervolgen. Daarom bieden we in semester 1 in elk geval online onderwijs en tentamens aan. Per blok bekijken we vervolgens of we, in een 1,5 metersamenleving, op de Roeterseilandcampus samen kunnen komen voor kleinschalige colleges. Dit zal dan zonder aanwezigheidsplicht zijn.

Gedragscode online onderwijs

Digitale communicatie gaat anders dan face-to-face communicatie. Bij de UvA geldt, ongeacht de vorm van communicatie, een gedragscode, waarbij punt 1 is: “medewerkers en studenten zijn collegiaal en respectvol jegens iedereen die op de universiteit werkt of studeert”. Dat geldt dus ook als je online colleges volgt of online tentamen maakt. Je mag dus ook nu verwachten dat er respectvol met jou en je privacy wordt omgegaan. Mocht je zelf te maken krijgen met ongewenst gedrag, probeer dit dan bespreekbaar te maken met de betrokkene zelf of neem contact op met de studieadviseurs, want dergelijk gedrag wordt niet getolereerd.

Proctoring: surveillance op afstand

Voor alle tentamens van dit jaar is gekeken naar een alternatieve toetsvorm of bijvoorbeeld de verplaatsing van een tentamen. In sommige gevallen is het nodig om gebruik te maken van proctoring. Hierbij 'kijkt' de software mee op de plek waar het tentamen wordt gemaakt en op de computer zelf. De UvA gaat proctoring toepassen als het niet anders kan en dat is het geval bij een aantal van onze tentamens en alle hertentamens. Dit staat op Canvas vermeld bij de desbetreffende vakken.

Op de proctoringpagina vind je alle informatie over de overwegingen, details over waar je computer moet voldoen, hoe jouw privacy gewaarborgd wordt en met wie je contact kunt opnemen met vragen. 

Planning tentamens en hertentamens

Nu besloten is dat proctoring gebruikt kan worden bij online tentamens, kunnen alle tentamens van dit studiejaar doorgaan. Als je nu in een land bent met een groot tijdverschil met Amsterdam, dan kan het betekenen dat je op ongebruikelijke tijden een tentamen hebt. Wij snappen dat dit heel vervelend is. De tentamens zijn zo gepland, zodat het mogelijk blijft een reguliere kans en herkansing van het vak aan te bieden en er zo min mogelijk overlap is met andere vakken. Het aanbieden van hetzelfde tentamen op verschillende tijden, is vanwege fraudegevoeligheid helaas geen optie.

Uitslag tentamens

Normaal hebben docenten 15 werkdagen om een tentamen na te kijken. Daarna heeft de onderwijsadministratie 3 werkdagen om deze resultaten te verwerken. In de huidige situatie kan het gebeuren dat het langer dan 18 dagen duurt voordat jouw cijfer in SIS staat. Het kost bijvoorbeeld meer tijd om een essay na te kijken dan multiple choice vragen. We doen ons best om de 18 werkdagen zoveel mogelijk in acht te nemen en vragen je om de docenten en onderwijsadministratie de tijd te geven. 

Bindend studieadvies (BSA)

Bij UvA Economie en Bedrijfskunde geven we voor het huidige studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA). Je krijgt een uitgesteld BSA. Hierdoor krijg je een extra jaar de mogelijkheid voor het halen van de benodigde 48 studiepunten aan eerstejaarsvakken voor een positief BSA. Haal je aan het einde van dit studiejaar wel voldoende studiepunten, dan ontvang je dit studiejaar natuurlijk een positief BSA. Je vindt alle informatie ook op de BSA-pagina.

Cum laude

Als gevolg van de coronacrisis begrijpen we dat het moeilijk is om in deze fase van je studie optimaal te studeren. Daarom heeft de examencommissie besloten om voor studenten een uitzondering te maken op de cum laude-regeling. Studenten kunnen kiezen voor één van de twee uitzonderingsregels die op de cum laude pagina staan.

Aanpassing regels studievoortgang honoursstudenten

Door het uitbreken van het coronavirus is besloten dat alle tweedejaars studenten het honoursprogramma volgend jaar mogen voortzetten. 

Op de honoursprogramma-pagina van onze website vind je meer informatie over het honoursprogramma.