Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Onderwijs 2021-2022

UvA Economie en Bedrijfskunde

Naar de campus met zowel on-campus als online vakonderdelen, gericht op activerend leren.

Vanaf 30 augustus wordt de anderhalvemetermaatregel losgelaten in het hoger onderwijs. Dat betekent dat het onderwijs kan plaatsvinden op de campus, onder bepaalde voorwaarden. Lees de UvA updates. Op deze pagina meer over hoe het collegejaar er bij UvA Economie en Bedrijfskunde (EB) uit gaat zien. Bekijk deze pagina regelmatig, de informatie wordt steeds geactualiseerd.  

Naar de campus

In het collegejaar 2021-2022 kun je bij UvA EB weer op de campus onderwijs volgen, zodat je je docenten en medestudenten face-to-face kunt ontmoeten. We verwachten je - nationale en internationale studenten - daarom weer live op de campus vanaf 31 augustus 2021 (nieuwe studenten) en 6 september 2021 (zittende studenten).

Hou je mail, informatie op Canvas en je rooster de komende tijd goed in de gaten voor meer informatie over jouw opleiding en vakken.

Wanneer je niet naar Amsterdam kunt komen in verband met een reisbeperking door COVID-19 overheidsmaatregelen, faciliteren we tijdelijke online oplossingen. Zo kun je volledig online onderwijs volgen totdat je reisbeperking is opgeheven. Dit is voorlopig alleen voor blok 1 (tot 22 oktober 2021).

Antwoorden op veelgestelde vragen over het onderwijs in 2021-2022 en de impact van Covid-19 bij UvA Economie en Bedrijfskunde vind je in de FAQ.

Verder bouwen aan activerend leren

Bij UvA EB bouwen we verder aan activerend leren, waarbij studenten actief aan de slag gaan met de stof om de materie te doorgronden, kennis te vergaren, toe te passen om analytische en kritische vermogens te ontwikkelen.

De ervaringen die we het afgelopen collegejaar hebben opgedaan met digitaal onderwijs nemen we mee in het verder ontwikkelen van activerend leren. Met de inzet van blended learning, de optimale mix van on-campus en online leeractiviteiten, krijg je uitdagend onderwijs met veel interactie, feedback en groepswerk. Online activiteiten blijven daarmee een waardevol onderdeel van ons onderwijs.