Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Ingangseisen

Veel vakken hebben een ingangseis. Als je aan deze ingangseis voldoet, kun je je aanmelden voor het vak. In de Studiegids kun je zien wat de ingangseis van een vak is.

Nog niet voldaan aan ingangseis

Het kan zijn dat je op het moment van de vakaanmelding, of zelfs bij de start van een vak, nog niet aan de ingangseis van dat vak voldoet, maar vlak voor of tijdens het volgen van het vak wel. Je volgt op dat moment bijvoorbeeld een vak waarmee je aan de ingangseis gaat voldoen! In dat geval krijg je een voorwaardelijke aanmelding voor het vak, die wordt omgezet naar een onvoorwaardelijke aanmelding zodra je aan de ingangseisen voldoet.

Nadat de uitslagen van de tentamens van het voorgaande blok geregistreerd zijn, wordt er door de onderwijsadministratie gecontroleerd op de ingangseis. Als uit de behaalde studieresultaten blijkt dat je niet aan de ingangseis voldoet, verlies je het recht op deelname aan het vak en word je alsnog afgemeld voor het vak. 

Dispensatie van ingangseisen

Voldoe je niet aan de ingangseis van het vak, maar kun je wel aantonen dat je de vereiste voorkennis hebt, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen tot dispensatie van de ingangseis. Doe dit uiterlijk vóór de sluiting van de vakaanmeldperiode.