Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Toelating tot de master

Toelating tot de master

Als student aan UvA Economie en Bedrijfskunde vind je op deze pagina wat je moet doen als je hier wilt starten met een master.

Stappenplan per studentgroep (Bachelor, schakel, minor, Master)

Om door te stromen naar een master moet je een aantal stappen doorlopen, die we voor jou op een rijtje hebben gezet. Kijk hieronder welke situatie op jou van toepassing is en wat je zelf moet doen om met de master van jouw keuze te beginnen. Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop vind je in de FAQ.

 • Ik ben een bachelorstudent aan UvA Economie en Bedrijfskunde

  Stap 1. Ga na of je aan de toelatingseisen van de master voldoet

  In dit overzicht kun je zien naar welke masters je kunt doorstromen vanuit elke bachelor. Ook vind je daar welke aanvullende vakken je eventueel moet hebben behaald.

  Stap 2. Schrijf je op tijd in voor de master in Studielink

  Schrijf je uiterlijk voor de vakaanmeldperiode (juni, semester 1 of december, semester 2) in Studielink in, zodat je je op tijd kunt aanmelden voor de vakken van je master (zie stap 3). Je hoeft je niet in Embark aan te melden.

  De studentenadministratie van UvA Economie en Bedrijfskunde bekijkt in de periode tussen je inschrijving en de start van je master of je toegelaten kunt worden tot de master van je keuze. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan hoor je dat zo snel mogelijk.

  Stap 3. Meld je aan voor vakken

  Omdat je al student bent bij UvA Economie en Bedrijfskunde ben je zelf verantwoordelijk voor je aanmelding voor de mastervakken. Start je in september met een master, meld je dan aan in juni. Begin je in februari, meld je dan aan in december. Kijk voor meer informatie op vakaanmelding.

  Stap 4. Vraag je diploma aan

  • Als je per september aan een master begint, vraag dan je diploma bij voorkeur uiterlijk op 1 augustus aan zodat er voldoende tijd is om jouw toelating te beoordelen.
  • Als je per februari bij de master Accountancy and Control of Business Administration wilt instromen, vraag dan je bachelordiploma uiterlijk op 16 januari aan.

  Doe dit altijd, zelfs als je nog bezig bent met het afronden van vakken of wacht op je laatste resultaten. Alleen op die manier heeft de studentenadministratie voldoende tijd om te bekijken of je aan de toelatingseisen van de master voldoet.

  Kijk voor meer informatie op diploma-aanvragen.

  Stap 5. De studentenadministratie controleert of je voldoet aan de toelatingseisen

  Zodra de studentenadministratie heeft vastgesteld dat je kan afstuderen voor de start van je master én dat je vooropleiding toegang biedt tot de masteropleiding waarvoor je staat ingeschreven, wordt jouw ‘Toelatingsverklaring tot de master’ afgegeven. Dit is een interne procedure waar jij zelf niets voor hoeft te doen.

  Voldoe je niet of ben je niet op tijd, dan ontvang je hierover bericht en wordt je inschrijfverzoek in Studielink afgewezen.

  Stap 6. Rond je inschrijving in Studielink af en start je master

  Behalve dat je aan de toelatingseisen moet voldoen, moet je ook andere dingen regelen om je inschrijving in Studielink af te ronden, zoals het betalen van je collegegeld. 

  Je vindt de status van je inschrijving in je Checklist Inschrijving op www.sis.uva.nl.

 • Ik ben een schakelstudent aan UvA Economie en Bedrijfskunde

  Stap 1. Ga na of je aan de toelatingseisen voldoet

  Bekijk van tevoren of je aan de toelatingseisen van je master voldoet of gaat voldoen, voordat je masterprogramma begint. 
  Hou er rekening mee dat sommige masterprogramma’s aanvullende eisen aan de schakelstudenten stellen, bijvoorbeeld dat zij hun schakelprogramma nominaal moeten hebben afgerond. 

  Meer informatie hierover vind je op de UvA masterwebsite bij de betreffende opleiding onder ‘Application and admission’ > ‘Check the entry requirements’.

  Stap 2. Schrijf je op tijd in voor de master in Studielink

  Schrijf je uiterlijk voor de vakaanmeldperiode (juni, semester 1 of december, semester 2) in in Studielink, zodat je je op tijd kan aanmelden voor de vakken van je master (zie stap 3).  Je hoeft je niet in Embark aan te melden.

  De studentenadministratie van UvA Economie en Bedrijfskunde bekijkt in de periode tussen je inschrijving en de start van je master of je toelaatbaar bent voor de master. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan hoor je dat zo snel mogelijk.

  Stap 3. Meld je aan voor vakken

  Omdat je al student bent bij UvA Economie en Bedrijfskunde ben je zelf verantwoordelijk voor je aanmelding voor de mastervakken. Start je in september met een master, meld je dan in juni aan voor vakken. Begin je in februari, meld je dan in december aan. Kijk voor meer informatie op vakaanmelding.

  Stap 4. Lever benodigde documenten aan bij de onderwijsadministratie

  In sommige gevallen heeft de studentenadministratie van UvA Economie en Bedrijfskunde extra informatie nodig om je toelating te kunnen beoordelen.

  Dit geldt voor jou als je:

  • bij de aanvang van je schakelprogramma je vooropleiding nog niet had afgerond. In dat geval moet je je diploma of een afstudeerverklaring tonen bij de onderwijsbalie;
  • één of meerdere vakken in je schakelprogramma vervangen hebt door vakken buiten de UvA. In dat geval moet je een gewaarmerkte cijferlijst of verklaring tonen bij de onderwijsbalie.

  Kom zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 15 augustus (bij start in september) of 16 januari (bij start in februari), zodat er voldoende tijd is om je toelating in orde te maken.

  Stap 5. De studentenadministratie controleert of je voldoet aan toelatingseisen

  Zodra de studentenadministratie heeft vastgesteld dat je voor de start van je master aan alle voorwaarden voldoet, wordt de ‘Toelatingsverklaring tot de master’ afgegeven. Dit is een interne procedure waar jij zelf niets voor hoeft te doen.

  Voldoe je niet aan de eisen of ben je niet op tijd, dan ontvang je hierover bericht en wordt je inschrijfverzoek in Studielink afgewezen.

  Stap 6. Rond je inschrijving in Studielink af en start je master

  Behalve dat je aan de toelatingseisen moet voldoen, moet je ook andere dingen regelen om je inschrijving in Studielink af te ronden, zoals het betalen van je collegegeld. Hierover word je door de Centrale Studenten Administratie geïnformeerd. Als je inschrijving rond is, dan kan je van start met je master.

 • Ik ben een student die een (doorstroom) minor of major volgt aan UvA Economie en Bedrijfskunde

  Stap 1. Ga na of je aan de toelatingseisen voldoet

  Bekijk van tevoren op de UvA masterwebsite of je aan de toelatingseisen van je master voldoet of gaat voldoen voordat je masterprogramma begint.

  Stap 2. Schrijf je op tijd in voor de master in Studielink

  Schrijf je uiterlijk voor de vakaanmeldperiode (juni, semester 1 of december, semester 2) in Studielink in, zodat je je op tijd kunt aanmelden voor de vakken van je master (zie stap 3).  Alleen studenten die de Business Administration Transition Minor hebben gedaan moeten zich naast Studelink ook aanmelden in Embark, omdat er aanvullende toelatingseisen gelden en de master selectief is. Meer informatie hierover vind je op de UvA masterwebsite bij de betreffende opleiding onder ‘Application and admission’ > ‘Check the entry requirements'.

  De studentenadministratie van UvA Economie en Bedrijfskunde bekijkt in de periode tussen je inschrijving en de start van je master of je toelaatbaar bent voor de master. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan hoor je dat zo snel mogelijk.

  Stap 3. Meld je aan voor vakken

  Omdat je al student bent bij UvA Economie en Bedrijfskunde ben je zelf verantwoordelijk voor je aanmelding voor de mastervakken. Start je in september met een master, meld je dan aan in juni aan voor vakken. Begin je in februari, meld je dan aan in december. Kijk voor meer informatie op vakaanmelding.

  Stap 4. Lever benodigde documenten aan bij de onderwijsbalie

  Om je toelating in orde te maken moet je aan kunnen tonen dat je je bacheloropleiding hebt afgerond. 

  Kom zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 15 augustus (bij start in september) of 16 januari (bij start in februari), langs bij de onderwijsbalie met je originele bachelordiploma (of gewaarmerkte afstudeerverklaring) en cijferlijst zodat er voldoende tijd is om je toelating in orde te maken.

  Stap 5. de studentenadministratie controleert of je voldoet aan de toelatingseisen

  Zodra de studentenadministratie van UvA Economie en Bedrijfskunde heeft vastgesteld dat je voor de start van je master aan alle voorwaarden voldoet om toegelaten te worden, wordt de ‘Toelatingsverklaring tot de master’ afgegeven. Dit is een interne procedure waar jij zelf niets voor hoeft te doen.

  Voldoe je niet aan de eisen of ben je niet op tijd, dan ontvang je hierover bericht en wordt je inschrijfverzoek in Studielink afgewezen.

  Stap 6. Rond je inschrijving in Studielink af en start je master

  Behalve dat je aan de toelatingseisen moet voldoen, moet je ook andere dingen regelen om je inschrijving in Studielink af te ronden, zoals het betalen van je collegegeld. Hierover word je door de Centrale Studenten Administratie geïnformeerd. Als je inschrijving rond is, dan kan je van start met je master.

 • Ik ben een student die al eerder voor hetzelfde masterprogramma stond ingeschreven

  Stap 1. Schrijf je op tijd in voor de master in Studielink

  Als je al eerder ingeschreven hebt gestaan, kan je in Studielink aangeven dat je niet in het eerste jaar wilt beginnen. Voor jou zijn er twee instroommomenten per studiejaar: 1 september of 1 februari*. Schrijf je uiterlijk voor de vakaanmeldperiode (in juni voor semester 1 of in december voor semester 2) in Studielink, zodat je je op tijd kan aanmelden voor de vakken van je master (zie stap 2). Hou bovendien rekening met eventuele programmawijzigingen

  * Voor de joint degree met de VU, Entrepreneurship, geldt alleen een instroommoment op 1 september.

  Stap 2. Meld je aan voor vakken

  Omdat je al student bent (geweest) bij UvA Economie en Bedrijfskunde ben je zelf verantwoordelijk voor je aanmelding voor mastervakken. Start je in september met een master, meld je dan in juni aan voor je vakken. Begin je in februari, meld je dan aan in december. Kijk voor meer informatie op vakaanmelding.

  Stap 3. Ga door met je master

  Als herinschrijver word je automatisch toegelaten tot het programma waarvoor je eerder stond ingeschreven (op voorwaarde dat er geen wijzigingen zijn in de toelatingseisen van de master). Kijk voor meer informatie op herinschrijven master.

Beginnen aan je master met studievertraging door corona, september 2022

Om te voorkomen dat je door de coronamaatregelen in de laatste fase van je bachelor of pre-master vertraging oploopt, maakt de UvA het mogelijk om je al toe te laten tot de master zonder dat je officieel je bachelor of pre-master hebt afgerond. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Heb je na het lezen van de voorwaarden nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsbalie.

 • Ben je een bachelorsstudent van UvA Economie en Bedrijfskunde?

  Dan mag je maximaal 15 EC vertraging hebben*.

  Je moet  de ontbrekende studiepunten tijdens je master alsnog behalen. Je krijgt daar het hele studiejaar 2022-2023 de gelegenheid voor. Het is daarom van belang dat je je per september zowel voor je bachelor als je master inschrijft in Studielink. Voor je inschrijving voor de master, volg je het stappenplan hierboven. Alleen stap 4, vraag je diploma aan, is op dit moment niet van toepassing.

  *Als je ontbrekende vakken niet 5 EC of een meervoud daarvan waard zijn, dan wordt het maximum aantal EC naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld: heb je alleen maar vakken van 6 EC, dan mag je maximaal 12 EC of 2 vakken missen.

 • Ben je een pre-master of schakelstudent van UvA Economie en Bedrijfskunde?

  Dan moet je minimaal 80% van je studiepunten van je reguliere pre-master of schakelprogramma hebben behaald om te kunnen starten met je master opleiding. Je moet de ontbrekende studiepunten tijdens je master alsnog behalen. Je krijgt daar het hele studiejaar 2022-2023 de gelegenheid voor. Het is daarom van belang dat je je per september zowel voor je schakelprogramma als je master inschrijft in Studielink. Voor je inschrijving voor de master, volg je het stappenplan hierboven.

  Ben je een studenten van de Hogeschool van Amsterdam of Hogeschool Rotterdam? Dan mag je maximaal 15 EC studievertraging hebben, waarvan maximaal 6  EC in de minor. Je moet de ontbrekende studiepunten tijdens je master alsnog behalen. Je krijgt daar het hele studiejaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

 • Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor deze regeling?

  Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om een verzoek tot toelating met de zachte knip in te dienen. Het formulier om je verzoek in te dienen vind je dan hier.

  Je kunt dan ook extra documenten en verklaringen uploaden.

   

  Wat als ik niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoe?

  Er worden geen uitzonderingen gemaakt op de regels van de zachte knip. Als je niet aan bovengenoemde eisen voldoet, is het helaas niet mogelijk om met de zachte knip toegelaten te worden tot de master. Ook persoonlijke omstandigheden zijn worden NIET meegewogen in het besluit.