Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Tentamens en hertentamens

UvA Economie en Bedrijfskunde

Tentamens en hertentamens

Vaak wordt een vak afgesloten met een tentamen. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over tentamens en hertentamens. Bovendien is er een overzicht van de veelgestelde vragen.

 • Online tentamen - Een goede voorbereiding op een online tentamen

  Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken, zoals de datum, het tijdstip en de regels die gelden bij een online tentamen. Het is bij een online tentamen van groot belang dat je:

  • de internetverbinding en laptop test;
  • jouw huishouden vraagt zo min mogelijk gebruik te maken van de internetverbinding tijdens jouw tentamen;
  • in een rustige ruimte zit waar niemand jou kan storen;
  • andere elektronische apparatuur uitzet;
  • de accu-oplader klaarlegt;
  • op tijd klaarzit;
  • de collegekaart* paraat hebt.

  *Een collegekaart is verplicht tijdens alle (deel)tentamens. Vraag dus je collegekaart aan als je er nog geen hebt. Als je in het buitenland woont en geen collegekaart hebt, of als je om een andere reden nog geen collegekaart hebt, dan mag je een ander identiteitsbewijs gebruiken. Belangrijk is om dan je identificatienummer en handtekening af te plakken of er een vinger voor te houden om je privacy te waarborgen.


  Wat is online proctoring en wat is Proctorio?

  Voor veel tentamens die online plaatsvinden wordt online proctoring, het surveilleren van online tentamens, ingezet binnen de UvA. Op deze manier kunnen tentamens voor grote groepen op afstand plaatsvinden en kan studievertraging worden voorkomen. Het programma dat we daarvoor gebruiken heet Proctorio.

  Proctorio signaleert:

  1. veel wegkijken van het scherm
  2. meerdere personen in beeld
  3. nieuw geopende tabbladen
  4. het verlaten van je browser
  5. het gebruik van andere programma’s
  6. een afwijkend audiosignaal en
  7. een afwijkende  starttijd, eindtijd en duur van het tentamen
    

  Wil je weten wat online proctoring precies inhoudt, hoe het werkt en hoe je je hierop voorbereidt? Bekijk dan de algemene UvA pagina over online proctoring. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe online proctoring werkt en hoe de UvA de privacy waarborgt.

  Vanuit de faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben we bepaalde gedragsregels opgesteld om fraude of een ongeldig verklaarde tentamenpoging te voorkomen. 


  Gedragsregels tijdens een online tentamen met Proctorio

  Zo zorg je voor een geldige online tentamenpoging

  • Kijk niet te veel weg van het scherm.
  • Wees altijd in beeld, waarbij je hoofd en torso gedurende het gehele tentamen zichtbaar zijn. Dit is ook belangrijk wanneer je het tentamen uitwerkt op papier.
  • Laat aan het begin van het tentamen (tijdens de roomscan/deskscan) altijd je gehele bureau, en de hulpmiddelen die je gaat gebruiken, duidelijk zien door de webcam langzaam te bewegen.
  • Indien er andere hulpmiddelen zijn toegestaan, moeten deze aan het begin van het tentamen 5 seconden in beeld worden gehouden. 
  • Heb je tijdens het tentamen opdrachten uitgewerkt op (klad)papier? Laat dan aan het einde (voor het inleveren) van het tentamen, alle papieren minimaal 5 seconden voor de camera zien. 
  • Maak het tentamen alleen. Het raadplegen van andere personen, bronnen of andere hulpmiddelen is niet toegestaan.
  • Zorg voor een stille omgeving (zonder muziek of ander achtergrondgeluid) met goede belichting.
  • Zorg voor een goede internetverbinding. Als de verbinding langer dan 15 minuten onderbroken is, dan is er de mogelijkheid dat de examencommissie het tentamen ongeldig verklaart. Dit geldt ook wanneer je meer dan drie keer het tentamen verlaat voordat het is ingeleverd.
  • Bezoek van tevoren het toilet, dit is niet toegestaan tijdens het tentamen. 
  • Een koptelefoon (oortjes) , virtuele microfoon en andere (virtuele) apparatuur zijn NIET toegestaan (bijv. een tweede of derde scherm, je mobiele telefoon als extra scherm etc.).
  • Een externe webcam, foam oordoppen, leeg kladpapier (en schrijfwaren), eten en drinken zijn wel toegestaan tijdens het tentamen. 
  • Laat schermdelen altijd aanstaan.
  • Wees op tijd. Als je meer dan 10 minuten te laat aan je tentamen begint wordt je tentamen niet nagekeken en is het dus ongeldig, ook al kun je je tentamen gewoon blijven maken.
  • Houd de tijd goed in de gaten. Heb je een proctored tentamen met upload vragen, zorg er dan voor dat je de antwoorden binnen de aangegeven tijd uploadt. Naast de tijd voor het tentamen krijg je 15 extra minuten voor de upload. Deze tijd moet je zelf in de gaten houden. Als je de antwoorden te laat inlevert, is je tentamen ongeldig.

  Ook tijdens een online tentamen met Proctorio zijn de Regels en Richtlijnen van de examencommissie  onverkort van kracht. Hieronder valt ook dat het bespreken van het tentamen, ook via app-verkeer, niet is toegestaan zolang iemand nog bezig is met het tentamen. Let hierbij op dat er vrijwel altijd studenten zijn met extra tijd.


  Maak melding van fraude

  We begrijpen dat het verleidelijk kan zijn om tijdens een tentamen thuis bijvoorbeeld antwoorden te delen via Whatsapp. Heb je het vermoeden dat er fraude wordt gepleegd en voel je je daar ongemakkelijk bij? Dan kun je zorgen anoniem delen via dit formulier. We nemen dit serieus en alle meldingen worden discreet behandelt.


  Technische problemen

  Ondervind je tijdens het maken van het tentamen technische problemen?

  • Stel bij (technische) problemen je vraag vanaf 30 minuten voor en tijdens je tentamen aan de Live Chat van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

   

 • Online tentamens maken vanuit China

  In sommige gebieden van China kan je geen Google Chrome openen. Mocht je problemen hebben tijdens het tentamen dan is dit is de procedure die we aanraden:

  Stap 1) Zet VPN aan (niet een gratis versie zoals Star-VPN, maar een relatief goede zoals Express VPN of  download VPN van de Uva via https://student.uva.nl/en/content/az/uvavpn/uvavpn.html)

  Stap 2) Probeer naar Google Chrome te gaan 

  Stap 3) Open het tentamen 

  Stap 4) Zet bij de pre-checks VPN uit en kijk of dat werkt 

  Stap 5) Werkt dat, houd dan VPN uit en maak de tentamen

  Stap 6) Werkt dat niet, houd dan VPN aan en maak de tentamen

  (Zodra er problemen in stap 6 komen, VPN uitzetten zodra er problemen zijn, of refreshen 

  Stap 7) Lever het tentamen in, liefste ook zonder VPN net als bij pre-checks, maar als de hele pagina dan niet meer werkt, altijd aan laten 

  Stel bij (technische) problemen je vraag vanaf 30 minuten voor en tijdens je tentamen aan de Live Chat van de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

 • Aanmelden voor tentamens en hertentamens

  Als je je hebt aangemeld voor een vak, ben je automatisch aangemeld voor het tentamen én het hertentamen.

  • Wanneer je een onvoldoende hebt gehaald of niet aanwezig was bij het tentamen, ben je dus ook automatisch aangemeld voor het hertentamen.
  • Als je al een voldoende hebt gehaald voor het tentamen, maar je toch het hertentamen wilt maken dan kan dat ook. Ook in dit geval hoef je je niet voor de herkansing aan te melden en kan je gewoon naar het hertentamen gaan. Tijdens het hertentamen komt een surveillant langs om de presentie op te nemen. Vraag de surveillant om je naam en studentnummer aan de lijst toe te voegen. Let op: wanneer je na het behalen van een voldoende alsnog het hertentamen maakt, geldt dat het laatst behaalde cijfer telt. Ook als dat lager is dan het eerder behaalde cijfer.
 • Verhinderd bij een tentamen

  Tentamens kunnen helaas niet verzet of op een ander moment ingehaald worden. Als je, ongeacht de reden, niet aan een tentamen kunt deelnemen, dan betekent dit dat je bent aangewezen op de herkansingsmogelijkheid. En anders is de enige optie het vak opnieuw te volgen in een volgend studiejaar.

  Als je problemen ervaart die je studie en/of je tentamens kunnen beïnvloeden, neem dan contact op met de studieadviseurs. Dit geldt in het bijzonder voor studenten die nog een BSA moeten halen.  

 • Rooster en locatie van tentamen 

  Op de roosterwebsite van de UvA vind je waar en wanneer je tentamen of hertentamen plaatsvindt. Het komt voor dat er in een laat stadium een kleine wijziging in het rooster is, bijvoorbeeld wanneer er meer of minder deelnemers aan het tentamen zijn dan verwacht. Controleer daarom altijd de dag voordat je naar je tentamen gaat het rooster voor eventuele wijzigingen.

 • Uitslag en tentamens

  Nakijktermijn 

  De nakijktermijn voor eindtentamens is 18 werkdagen: de docent heeft maximaal 15 werkdagen om de uitslag van een schriftelijk eindtentamen of scriptie door te geven aan de studentenadministratie. De studentenadministratie heeft hierna 3 werkdagen om de cijfers in SIS in te voeren. Voor centraal afgenomen deeltentamens geldt een nakijktermijn van 10 werkdagen. Deeltoetsresultaten worden door de docent bekend gemaakt en worden niet geregistreerd in SIS.

  Cijferregistratie in SIS

  • Het cijfer in SIS is het eindcijfer voor het vak. Na registratie duurt het een dag voordat het aantal studiepunten zichtbaar is.
  • Aan cijfers op Canvas kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Hoe het cijfer is samengesteld, kan je terugvinden in de Studiegids bij de vakbeschrijving onder het kopje Toetsing en toetsdata.

  Cijfers

  Het eindcijfer van een vak wordt gegeven op een schaal van 1 (laagste cijfer) tot en met 10 (hoogste cijfer). Vanaf het cijfer 6 heb je een voldoende. Het eindcijfer wordt altijd afgerond naar het dichtstbijzijnde halve of hele cijfer, met uitzondering van het cijfer 5,5. Als het eindcijfer onafgerond een 5,5 of hoger is, maar lager dan een 6,25, wordt een 6 geregistreerd. Een 5,5 wordt dus niet gegeven. Cijfers van deeltentamens en eindtentamens worden niet afgerond. Wat wél wordt afgerond is je eindcijfer (deeltentamen en eindtentamen). Verder wordt je uiteindelijke GPA ook niet afgerond.

  Op grading scheme vind je een overzicht van buitenlandse equivalenten van de Nederlandse cijfers.

  AVV, NAV

  Voor sommige vakken wordt geen cijfer gegeven, maar een AVV of een NAV.  AVV staat voor ‘aan alle verplichtingen voldaan’ en NAV voor ‘niet aan verplichtingen voldaan’.

  NA

  Als je niet deelneemt aan het tentamen van een vak waarvoor je aangemeld staat, dan krijg je een NA: ‘niet aanwezig’. Een NA wordt niet gezien als een poging en heeft dus ook geen invloed op eventueel cum laude afstuderen. Meer informatie vind je op de pagina over cum laude.

  Onvoldoende

  Onvoldoende resultaten worden niet weergegeven op een diploma of cijferlijst. Alleen behaalde vakken worden op het diploma en de cijferlijst weergegeven. Onvoldoende resultaten kunnen wel gevolgen hebben voor het cum laude afstuderen.

 • Inzage tentamens 

  Binnen 25 werkdagen nadat het tentamen is afgenomen heb je het recht om je beoordeelde werk in te zien. Hoe de inzage verloopt hoor je via de vakcoördinator. Wanneer dit bij aanvang van het tentamen al bekend is wordt dit in de tentameninstructies vermeld of via de Canvaspagina van het vak bekendgemaakt.  Is er voor jouw tentamen geen collectieve inzage gepland en wil je je tentamen toch inzien? Neem dan binnen 25 werkdagen na het tentamen contact op met de coördinator van het vak. Wie dit is, vind je in de Studiegids van het vak. 

 • Geldigheidsduur resultaten

  De resultaten van tentamens van bachelorvakken zijn zes jaar geldig. Voor mastervakken geldt dat de resultaten van een tentamen drie jaar geldig zijn. De geldigheidsduur van deeltentamens is opgenomen in de studiegidstekst van het betreffende vak.

  De examencommissie kan de geldigheidsduur van behaalde vakken verlengen wanneer de vakken inhoudelijk niet gewijzigd zijn en nog onderdeel uitmaken van het curriculum. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie.

 • Extra tentamenkans 

  De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert jaarlijks een extra tentamenkans voor studenten die het laatste onderdeel van het studieprogramma tijdens de reguliere pogingen niet behaald hebben. Om in aanmerking te komen voor deze extra tentamenkans gelden wel een aantal strikte voorwaarden. Deze voorwaarden en een link naar het formulier waar je het verzoek indient, vind je op de pagina over de extra tentamenkans.

 • Beroep tegen uitslag tentamen

  Als je het niet eens bent met de uitslag van het tentamen, is het belangrijk dat je naar de inzage gaat. Hier kan je het tentamen met je docent bespreken en kan je aangeven met welk gedeelte van de beoordeling je het oneens bent. Als de docent van mening is dat de uitslag niet aangepast hoeft te worden en je bent het hier niet mee eens, kan je beroep aantekenen tegen het besluit. Doe dit alleen als je zeker weet dat de gegeven uitslag niet correct is en je dit ook kunt motiveren. Meer informatie over het indienen van een beroep vind je op klacht, bezwaar, beroep.

 • Hulp bij studeren of vragen? 

  Wil je graag efficient en effectief studeren? Op effectief studeren leggen de studieadviseurs uit hoe je dit kan aanpakken.

  Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Kijk dan in de FAQ of jouw vraag al eerder gesteld is. Mocht het antwoord op je vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met de onderwijsbalie.