Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tentamens en hertentamens

UvA Economie en Bedrijfskunde
Tentamens en hertentamens

De meeste vakken worden afgesloten met een tentamen. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over je tentamens en hertentamens.

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem een kijkje in de FAQ of neem contact op met de Onderwijsbalie.

Goed voorbereid naar het tentamen

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken, zoals het tijdstip, de locatie en de regels die gelden bij een tentamen. Het is van groot belang dat je:  

 • Ruim (20 minuten) voor aanvang van het tentamen aanwezig bent;  Als je toch te laat bent, mag je na 15 minuten de tentamenzaal betreden. Mocht je meer dan 15 minuten te laat zijn, dan krijg je na 30 minuten een laatste kans de tentamenzaal binnen te gaan. 
 • Zowel je collegekaart als een geldig identiteitsbewijs bij je hebt.
 • Online tentamen - Een goede voorbereiding op een online tentamen

  Vanwege de Covid-19-maatregelen vinden alle tentamens in blok 2 en 3 van collegejaar 2021-2022 online plaats. Houd de Canvaspagina van je vak in de gaten, hier wordt een bericht geplaatst als het tentamen online (meestal met Proctorio) plaatsvindt. 

  Om een tentamen te kunnen maken is het uiteraard belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken, zoals de datum, het tijdstip en de regels die gelden bij een online tentamen. Hieronder leggen we uit hoe online proctoring werkt, hoe je je kunt voorbereiden op een tentamen met online proctoring, wat de gedragsregels zijn en waar je terecht kunt met vragen.

  Wat is online proctoring en wat is Proctorio?

  Voor veel tentamens die online plaatsvinden wordt online proctoring, het surveilleren van online tentamens, ingezet binnen de UvA. Op deze manier kunnen tentamens voor grote groepen op afstand plaatsvinden en kan studievertraging worden voorkomen. Het programma dat we daarvoor gebruiken heet Proctorio. Proctorio houdt via jouw gedeelde scherm, je microfoon en je webcam toezicht terwijl je thuis een online tentamen aflegt. Proctorio heeft zelf geen toegang tot je gegevens, alleen bevoegde reviewers van de UvA kunnen deze inzien om te bepalen of een tentamen volgens de regels is afgelegd (zie Rechten en plichten van de student in de Proctorio manual).

  Proctorio signaleert verdacht gedrag zoals:

  1. veel wegkijken of weglopen van het scherm
  2. meerdere personen in beeld
  3. nieuw geopende tabbladen
  4. het verlaten van je browser
  5. het gebruik van andere programma’s
  6. een afwijkend audiosignaal en
  7. een afwijkende starttijd, eindtijd en duur van het tentamen

   Wil je weten wat online proctoring precies inhoudt, hoe het werkt en hoe je je hierop voorbereidt? Bekijk dan de algemene UvA pagina over online proctoring. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe online proctoring werkt en hoe de UvA de privacy waarborgt.

  Voorbereiding op je tentamen met Proctorio in 6 stappen

  Begin minimaal zeven dagen voor je tentamen met je voorbereiding. Zo heb je voldoende tijd om eventuele problemen met Proctorio op te lossen. We hebben zes stappen voor een goede voorbereiding op een rijtje gezet. Je vindt deze uitleg ook terug in de Proctorio manual.

  Vóór het tentamen:

  Stap 1: Maak je laptop klaar

  Stap 2: Installeer Proctorio

  Stap 3: Maak de Proctorio oefentoets

  Stap 4: Maak je klaar voor het online tentamen

  Tijdens het tentamen:

  Stap 5: Doe de Proctorio pre-checks

  Hou je tijdens het tentamen altijd aan de gedragsregels.

  Stap 6: Handgeschreven antwoorden uploaden

  (Technische) problemen 

  Tijdens het tentamen
  Neem bij (technische) problemen tijdens je tentamen direct contact op met de Live Chat van Exam Support van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zij zijn bereikbaar vanaf 30 minuten voordat het tentamen begint tot aan het einde van het tentamen.

  Voor of na het tentamen
  Dien bij (technische) problemen voor of na je tentamen je vraag via deze link in bij de Digital Student Service Desk.

   

  Maak melding van fraude

  We begrijpen dat het verleidelijk kan zijn om tijdens een tentamen thuis bijvoorbeeld antwoorden te delen via Whatsapp. Heb je het vermoeden dat er fraude wordt gepleegd en voel je je daar ongemakkelijk bij? Dan kun je je zorgen anoniem delen via dit formulier. We nemen dit serieus en alle meldingen worden discreet behandeld.

 • (Gedrags)regels tijdens het tentamen – zó voorkom je fraude

  Om te voorkomen dat je onbewust fraude pleegt, waartegen de examencommissie strenge maatregelen neemt, noemen we de belangrijkste gedragsregels:  

  • Volg de instructies op van surveillanten die aanwezig zijn om je te helpen het tentamen zo goed mogelijk te maken.
  • Maak het tentamen alleen en concentreer je uitsluitend op je eigen werk totdat je de tentamenzaal hebt verlaten.
  • Houd rekening met je medestudenten en praat niet tijdens het tentamen, ook niet als het niet over het tentamen gaat; de surveillant ziet het verschil niet.  
  • Zorg dat je je telefoon en andere elektronische apparaten zoals een smartwatch uitzet en samen met al je andere spullen in een afgesloten tas stopt. Laat dus niet je telefoon in je zak zitten.  
  • Blijf altijd zitten. Ben je klaar met je tentamen of moet je naar het toilet (toegestaan bij tentamens langer dan 2 uur), steek je hand op en wacht tot een surveillant naar je toe komt.  
  • Zorg ervoor dat je al het tentamenmateriaal inlevert, ook eventueel kladpapier.  

  Een overzicht van de regels en instructies vind je in deze flyer over tentamens.

 • Uitslag en tentamens

  Nakijktermijn 

  De nakijktermijn voor eindtentamens is 18 werkdagen: De docent heeft maximaal 15 werkdagen om de uitslag van een schriftelijk eindtentamen of scriptie door te geven aan de studentenadministratie. De studentenadministratie heeft vervolgens 3 werkdagen om de cijfers in SIS in te voeren. Voor centraal afgenomen deeltentamens geldt een nakijktermijn van 10 werkdagen. Deeltoetsresultaten worden door de docent bekend gemaakt en worden niet geregistreerd in SIS.

  Cijferregistratie in SIS

  • Het cijfer in SIS is het eindcijfer voor het vak. Na registratie duurt het een dag voordat het aantal studiepunten zichtbaar is.
  • Aan cijfers op Canvas kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Hoe het cijfer is samengesteld, kan je terugvinden in de Studiegids bij de vakbeschrijving onder het kopje Toetsing en toetsdata.

  Cijfers

  Het eindcijfer van een vak wordt gegeven op een schaal van 1 (laagste cijfer) tot en met 10 (hoogste cijfer). Vanaf het cijfer 6 heb je een voldoende. Het eindcijfer wordt altijd afgerond naar het dichtstbijzijnde halve of hele cijfer, met uitzondering van het cijfer 5,5. Als het eindcijfer onafgerond een 5,5 of hoger is, maar lager dan een 6,25, wordt een 6 geregistreerd. Een 5,5 wordt dus niet gegeven. Cijfers van deeltentamens en eindtentamens worden niet afgerond. Wat wél wordt afgerond is je eindcijfer (deeltentamen en eindtentamen). Verder wordt je uiteindelijke GPA ook niet afgerond.

  Op grading scheme vind je een overzicht van buitenlandse equivalenten van de Nederlandse cijfers.

  AVV, NAV

  Voor sommige vakken wordt geen cijfer gegeven, maar een AVV of een NAV.  AVV staat voor ‘aan alle verplichtingen voldaan’ en NAV voor ‘niet aan verplichtingen voldaan’.

  NA

  Als je niet deelneemt aan het tentamen van een vak waarvoor je aangemeld staat, dan krijg je een NA: ‘niet aanwezig’. Een NA wordt niet gezien als een poging en heeft dus ook geen invloed op eventueel cum laude afstuderen. Meer informatie vind je op de pagina over cum laude.

  Onvoldoende

  Onvoldoende resultaten worden niet weergegeven op een diploma of cijferlijst. Alleen behaalde vakken worden op het diploma en de cijferlijst weergegeven. Onvoldoende resultaten kunnen wel gevolgen hebben voor het cum laude afstuderen.

 • Verhinderd bij een tentamen

  Tentamens kunnen niet verzet of op een ander moment ingehaald worden. Als je, ongeacht de reden, niet aan een tentamen kunt deelnemen, dan ben je aangewezen op de herkansingsmogelijkheid.

  Als je problemen ervaart die je studie en/of je tentamens kunnen beïnvloeden, neem dan contact op met de studieadviseurs. Dit geldt in het bijzonder voor studenten die nog een BSA moeten halen.  

 • Aanmelden voor tentamens en hertentamens

  Als je je hebt aangemeld voor een vak, ben je automatisch aangemeld voor het tentamen én het hertentamen.

  • Wanneer je een onvoldoende hebt gehaald of niet aanwezig was bij je eerste poging, ben je automatisch aangemeld voor het hertentamen.
  • Als je al een voldoende hebt gehaald voor het tentamen, maar je het hertentamen toch wilt maken, is dat ook mogelijk. Tijdens het hertentamen komt een surveillant langs om de presentie op te nemen. Vraag de surveillant om je naam en studentnummer aan de lijst toe te voegen. Let op: wanneer je na het behalen van een voldoende alsnog het hertentamen maakt, telt het laatst behaalde cijfer. Ook als dat lager is dan het eerder behaalde cijfer.
 • Inzage tentamens 

  Binnen 25 werkdagen nadat het tentamen is afgenomen heb je het recht om je beoordeelde werk in te zien. Hoe de inzage verloopt hoor je via de vakcoördinator. Wanneer dit bij aanvang van het tentamen al bekend is wordt dit in de tentameninstructies vermeld of via de Canvaspagina van het vak bekendgemaakt.  Is er voor jouw tentamen geen collectieve inzage gepland en wil je je tentamen toch inzien? Neem dan binnen 25 werkdagen na het tentamen contact op met de coördinator van het vak. Wie dit is, vind je in de Studiegids

 • Geldigheidsduur resultaten

  De resultaten van tentamens van bachelorvakken zijn zes jaar geldig. Voor mastervakken geldt dat de resultaten van een tentamen drie jaar geldig zijn. De geldigheidsduur van deeltentamens is opgenomen in de studiegidstekst van het betreffende vak.

  De examencommissie kan de geldigheidsduur van behaalde vakken verlengen wanneer de vakken inhoudelijk niet gewijzigd zijn en nog onderdeel uitmaken van het curriculum. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie.

 • Extra tentamenkans 

  De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert jaarlijks een extra tentamenkans voor studenten die het laatste onderdeel van het studieprogramma tijdens de reguliere pogingen niet behaald hebben. Om in aanmerking te komen voor deze extra tentamenkans gelden wel een aantal strikte voorwaarden, zo is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om deel te nemen wanneer je nog één vak mist voordat je kunt afstuderen. Deze voorwaarden en een link naar het formulier waar je het verzoek indient, vind je op de pagina over de extra tentamenkans.

 • Functiebeperking of chronische ziekte 

  Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt, is het mogelijk een voorziening aan te vragen bij het afleggen van een tentamen (bijvoorbeeld extra tentamentijd of een laptop). Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over het aanvragen van voorzieningen bij een (her)tentamen.

 • Beroep tegen uitslag tentamen

  Als je het niet eens bent met de uitslag van het tentamen, is het belangrijk dat je naar de inzage gaat. Hier kan je het tentamen met je docent bespreken en kan je aangeven met welk gedeelte van de beoordeling je het oneens bent. Als de docent van mening is dat de uitslag niet aangepast hoeft te worden en je bent het hier niet mee eens, kan je beroep aantekenen tegen het besluit. Doe dit alleen als je zeker weet dat de gegeven uitslag niet correct is en je dit ook kunt motiveren. Meer informatie over het indienen van een beroep vind je op klacht, bezwaar, beroep.