Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vrijstellingen

De regels omtrent vrijstellingen kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling en in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.

Algemene regels en aanvraagprocedure vrijstellingen

 • Algemene regel vrijstelling

  Voor alle opleidingen geldt dat er geen vrijstellingsmogelijkheid is voor verplichte vakken uit het curriculum wanneer het vervangende vak is gevolgd tijdens de reguliere inschrijving voor de opleiding. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt als het vervangende vak wordt behaald in het buitenland tijdens een erkend exchange programma. Voor keuzevakken uit het curriculum kan wel vrijstelling aangevraagd worden, als het vervangende keuzevak behaald is voorafgaand aan de inschrijving bij de FEB.

  Overige regels omtrent vrijstellingen

  De regels omtrent vrijstellingen kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling en in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.

 • Maximum aantal vrijstellingen bacheloropleiding

  Om een bachelordiploma te kunnen verkrijgen, mag voor maximaal 60 studiepunten aan vrijstellingen zijn opgenomen binnen het bachelorstudieprogramma.

  Om in aanmerking te komen voor het judicium cum laude op het bachelordiploma mag voor maximaal 30 studiepunten aan vrijstellingen zijn opgenomen.

  Voor bachelorstudenten die zijn gestart met hun opleiding voor 1-9-2017 geldt een maximum van 90 EC aan vrijstellingen. Wel gelden voor deze studenten aanvullende regelingen zoals genoemd in artikel 6 lid 6 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie 2017-2018.

 • Maximum aantal vrijstellingen masteropleiding

  Het maximaal aantal vrijstellingen dat opgenomen mag worden op het masterdiploma verschilt per opleiding. Je kunt de opleidingsspecifieke regelingen vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

  Om in aanmerking te komen voor het judicium cum laude op het masterdiploma mag voor maximaal 12 EC aan vrijstellingen zijn opgenomen (tenzij de opleiding een lager maximum aan vrijstelling op het masterdiploma hanteert).

 • Hoe vraag je een vrijstelling aan?

  Je kunt vrijstelling aanvragen door een Verzoek vrijstelling in te dienen bij de examencommissie van UvA Economie en Bedrijfskunde.

  Let op! De examencommissie kan dit verzoekschrift alleen in behandeling nemen als je een (oefen)tentamen én een vakbeschrijving van het vervangende vak hebt bijgevoegd, inclusief wekelijks te behandelen onderwerpen en een literatuurlijst.

Vrijstellingen

 • Vrijstellingen voor eerstejaarsbachelorvakken

  Voor studieonderdelen van het eerste studiejaar van een bacheloropleidingen van UvA Economie en Bedrijfskunde wordt geen vrijstelling verleend.

  Een uitzondering op deze regel wordt alleen gemaakt voor studenten die na het behalen van een positief Bindend Studieadvies besluiten over te stappen naar een andere opleiding van de faculteit Economics & Business of wanneer wordt besloten twee opleidingen binnen deze faculteit te combineren. Download het overzicht vrijstellingen bacheloropleidingen voor meer informatie.

 • Vrijstellingen voor vakken uit een schakeltraject

  Als je in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling voor een schakelvak, dien je dit direct bij je aanmelding via Embark te melden. Na toelating worden geen vrijstellingen meer verleend.

 • Vrijstellingen voor scripties

  Vrijstellingen voor bachelor- of masterscripties worden niet verleend.

 • Vrijstellingen voor minor- of bijvakstudenten

  Minor- en bijvakstudenten kunnen geen vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie Economie en Bedrijfskunde indienen.

 • Verzoek vrijstellingen

  Een verzoek tot vrijstelling kan pas in behandeling worden genomen nadat een student definitief staat ingeschreven voor een opleiding aan de UvA Economics and Business.