Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Minor of semester in het buitenland

Je kunt een minor of vakken behaald tijdens een uitwisseling inbrengen in je studieprogramma als je studieprogramma 30 EC aan vrije keuzeruimte heeft of de mogelijkheid biedt voor het volgen van een minor of een semester in het buitenland.

 • Algemene regels minor

  De regels en richtlijnen voor minoren kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling voor de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfskunde. Hierin is onder meer vastgelegd dat:

  • Als bachelorstudent aan UvA Economie en Bedrijfskunde mag je alle minoren die door andere faculteiten van de UvA worden aangeboden opnemen in je studieprogramma, mits je studieprogramma hiervoor ruimte biedt. Je hoeft geen toestemming te vragen aan de examencommissies voor het opnemen van een minor in je studieprogramma, wanneer de minor wordt aangeboden door de UvA.
  • Voor het volgen van een minor buiten de UvA dien je altijd vooraf toestemming te vragen bij de examencommissie Economie en Bedrijfskunde. De examencommissie beoordeelt de minor op niveau en samenhang en controleert eventuele overlap met vakken in je studieprogramma.
  • Studenten die een minor hebben gekozen van minder dan 30 EC, dienen deze keuzeruimte aan te vullen tot 30 EC. Zij doen dit door één (of meerdere) vak(ken) te volgen die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan keuzevakken.
  • Er zijn twee minoren aan UvA Economie en Bedrijfskunde die je mag volgen:  de minor Entrepreneurship  en de minor Amsterdam Data Science (Studiegids). Andere minoren van UvA Economie en Bedrijfskunde kun je niet op je diploma opnemen.
  • De minor en afzonderlijke vakken worden vermeld op het supplement van je bachelordiploma.
 • Minor buiten UvA - andere Nederlandse universiteit

  Wil je een minor van een andere Nederlandse universiteit inbrengen in je studieprogramma? Volg de instructies in het digitaal verzoekschrift goedkeuring minor om een verzoekschrift in te dienen.

  • Let op! De examencommissie neemt dit digitale verzoekschrift pas in behandeling als je voor alle vakken die je wilt inbrengen in je studieprogramma de in het formulier genoemde benodigde bijlagen en bewijsstukken hebt ingediend.
  • Zodra het verzoekschrift compleet is, krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de examencommissie binnen 6 weken een besluit. 
  • Als je nog geen officiële cijferlijst hebt kunnen aanleveren, ontvang je een voorwaardelijk besluit.
  • Zodra je de vakken behaald hebt, geef je bij de onderwijsbalie zo spoedig mogelijk een gewaarmerkte, originele cijferlijst af die overeenkomt met de reeds goedgekeurde vakken. De vakken worden pas na het ontvangen van een officiële cijferlijst in SIS geregistreerd.
 • Semester in het buitenland

  Wil je vakken behaald aan een buitenlandse universiteit tijdens een uitwisseling inbrengen in je studieprogramma?

  Je moet minstens 30 EC aan vakken in het buitenland behaald te hebben om hiermee de keuzeruimte van je bacheloropleiding te kunnen invullen. De regels omtrent het opnemen van buitenlandse vakken in de keuzeruimte worden per opleiding en studierichting vermeld in de studiegids. 

  Studenten die minder dan 30 EC hebben behaald in het buitenland, dienen deze keuzeruimte aan te vullen tot 30 EC. Zij doen dit door één (of meerdere) vak(ken) te volgen die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan keuzevakken.

  Voor het inbrengen van vakken behaald aan een buitenlandse universiteit tijdens een uitwisseling volg je de instructies in het digitaal verzoekschrift goedkeuring vakken om een verzoekschrift in te dienen.

  • Let op! De examencommissie neemt dit digitale verzoekschrift pas in behandeling als je voor alle vakken die je wilt inbrengen in je studieprogramma de in het formulier genoemde benodigde bijlagen en bewijsstukken hebt ingediend.
  • Alle bijlagen dienen in het Nederlands of Engels opgesteld te zijn (of je moet een vertaling toevoegen).
  • Zodra het verzoekschrift compleet is, krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de examencommissie binnen 6 weken een besluit. 
  • Als je nog geen officiële cijferlijst hebt kunnen aanleveren, ontvang je een voorwaardelijk besluit.
  • Zodra je de vakken behaald hebt, geef je bij de onderwijsbalie zo spoedig mogelijk een gewaarmerkte, originele cijferlijst af die overeenkomt met de reeds goedgekeurde vakken. De vakken worden pas na het ontvangen van een officiële cijferlijst in SIS geregistreerd.
  • Aan alle vakken behaald in het buitenland wordt het judicium 'AVV' toegekend en ze tellen niet mee voor het judicium Cum Laude.