Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Extra-curriculaire vakken

De regels en richtlijnen rond extra-curriculaire vakken kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

Hierin is onder meer vastgelegd dat:

  • een extra-curriculair vak buiten de afstudeervereisten valt en niet meetelt voor het judicium Cum Laude;
  • er geen maximum geldt voor het aantal te behalen studiepunten aan extra-curriculaire vakken voor de bachelor- en masteropleidingen aan UvA Economie en Bedrijfskunde;
  • er geen vrijstellingen kunnen worden opgenomen in de extra-curriculaire ruimte;
  • extra-curriculaire vakken aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als keuzevakken.

Aanvragen extra-curriculaire vakken

Heb je vakken buiten je officiële studieprogramma behaald die je toch wil laten vermelden op je diploma-supplement? Hieronder lees je wat je moet doen. 

Vakken behaald binnen UvA Economie en Bedrijfskunde of bij een andere faculteit binnen de UvA

Volg de instructies in het formulier Extra-curriculaire vakken UvA om een verzoekschrift Vervanging via SIS in te dienen. Je moet de URL van de studiegids van het betreffende vak invoeren in het formulier, pas dan is je verzoek compleet. Verder hoef je geen documenten, zoals een cijferlijst, anan te leveren. Het verzoekschrift wordt na het indienen inhoudelijk beoordeeld en goed- of afgekeurd door de examencommissie Economie en Bedrijfskunde. De behandeltermijn van het verzoekschrift is 6 weken. 

Vakken behaald aan een Nederlandse of een buitenlandse universiteit

Zodra je zeker weet welke vakken je gaat volgen, word je geadviseerd een verzoek in te dienen. Volg de instructies in het digitaal verzoekschrift goedkeuring vakken om een verzoekschrift in te dienen.

  • Let op! De examencommissie kan dit verzoek pas in behandeling nemen als je voor alle vakken een vakomschrijving kunt aanleveren inclusief literatuur en wekelijks te behandelen onderwerpen.
  • Alle bijlagen dienen in het Nederlands of Engels opgesteld te zijn (of er dient een vertaling toegevoegd te worden).
  • Zodra het verzoekschrift compleet is, krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de examencommissie binnen 6 weken een besluit. 
  • Als je nog geen officiële cijferlijst hebt kunnen aanleveren, ontvang je een voorwaardelijk besluit.
  • Zodra je de vakken behaald hebt, geef je bij de onderwijsbalie zo spoedig mogelijk een gewaarmerkte, originele cijferlijst af. De vakken worden pas na het ontvangen van een officiële cijferlijst in SIS geregistreerd.
  • Aan alle vakken behaald in het buitenland wordt het judicium 'AVV' toegekend en ze tellen niet mee voor het judicium  Cum Laude.