Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Scriptie

Stappenplan scriptie inleveren

Information in English

Stap 1: Neem de 'verklaring eigen werk' op in je scriptie

Aan je scriptie moet je een Verklaring Eigen Werk toevoegen. Daarmee verklaar je dat je de inhoud van de scriptie zelf geschreven hebt.

Gebruik de standaardtekst

Kopieer en plak onderstaande tekst naar pagina 2 van je scriptie.

Verklaring eigen werk

Hierbij verklaar ik, [vul hier je eigen voor- en achternaam in], dat ik deze scriptie zelf geschreven heb en dat ik de volledige verantwoordelijkheid op me neem voor de inhoud ervan.

Ik bevestig dat de tekst en het werk dat in deze scriptie gepresenteerd wordt origineel is en dat ik geen gebruik heb gemaakt van andere bronnen dan die welke in de tekst en in de referenties worden genoemd.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde is alleen verantwoordelijk voor de begeleiding tot het inleveren van de scriptie, niet voor de inhoud.

Stap 2: Onderneem actie als je scriptie vertrouwelijk is

Alle scripties die geschreven worden aan UvA Economie en Bedrijfskunde worden gepubliceerd in UvA Scripties Online. Als er vertrouwelijke informatie in jouw scriptie staat en je niet wilt dat deze gepubliceerd wordt, bespreek dit dan met je scriptiebegeleider. Je begeleider kan bij het inleveren van je cijfer aangeven dat je scriptie vertrouwelijk behandeld moet worden.

Kies de optie die bij jou past

Bespreek met je scriptiebegeleider welke optie het best bij jouw situatie past:

  • Openbaarheid opschorten voor zes jaar (na deze periode wordt je scriptie alsnog gepubliceerd);
  • Een parallelversie indienen (de vertrouwelijke gegevens zijn geanonimiseerd of weggevaagd).

Stap 3: Lever eventueel een geprint exemplaar van je scriptie in

Heb je met je scriptiebegeleider afgesproken dat je geprinte exemplaren van je definitieve scriptie maakt? Lever die dan in bij je scriptiebegeleider en eventueel ook bij de tweede beoordelaar. Anders volstaat de digitale versie.

Stap 4: Sla je scriptie op in pdf formaat

Sla je scriptie op in PDF formaat met de correcte gegevens in de bestandsnaam.

Geef je PDF de correcte bestandsnaam

Vul je titel precies als volgt in:

  • Achternaam, Voornaam studentnummer opleidingscode.pdf (Voorbeeld: Jansen, Piet 1234567 BSc EOR.pdf)

Opleidingscodes

Bacheloropleidingen

Opleidingsnaam

Opleidingscode

BSc Actuariële Wetenschappen

BSc ACT

BSc Econometrie en Operationele Research

BSc EOR

BSc Economie en Bedrijfskunde / Economics and Business

BSc ECB

BSc Fiscale Economie

BSc FISECO

 Masteropleidingen

Opleidingsnaam

Opleidingscode

MSc Accountancy and Control

MSc ACC

MSc Actuarial Science and Mathematical Finance

MSc ACT

MSc Amsterdam Executive Programme Actuarial Science

MSc AEMAS

MSc Bedrijfskunde in deeltijd

MSc EPBK

MSc Business Economics

MSc BE

MSc Business Administration

MSc BA

MSc Econometrics

MSc ETRICS

MSc Economics

MSc ECO

MSc Finance

MSc FIN

MSc Fiscale Economie

MSc FEC

MSc Operations Research

MSc ORM

Stap 5: Lever je scriptie in via Canvas

De dag waarop je je scriptie upload, is de inleverdatum.

  1. Log in op Canvas;
  2. Ga naar de homepage van het scriptievak;
  3. Upload your thesis (hiermee kom je in de omgeving van de Turnitin assignment). Hierdoor wordt er een plagiaatcontrole op je scriptie uitgevoerd;
  4. Kies Upload your thesis in a new window > Upload submission en volg de stappen. Je ontvangt de melding Submission uploaded successfully.
  5. Open opnieuw de Turnitin assignment;
  6. Controleer of Turnitin assignment de titel van je scriptie toont met de upload datum. Dit geeft aan dat je scriptie daadwerkelijk is ingeleverd.

Stap 6: Stuur een mail naar je scriptiebegeleider

Meld aan je scriptiebegeleider dat je je scriptie via Canvas hebt ingeleverd en stuur een kopie van je scriptie mee. Je begeleider gaat nu je scriptie beoordelen. Het cijfer van je scriptie wordt in SIS geregistreerd, zodra deze door je begeleider is aangeleverd bij de studentenadministratie.

Stap 7: Vraag je diploma aan

Wanneer je scriptie het laatste onderdeel van je opleiding is, kun je je diploma aanvragen zodra je de definitieve versie van je scriptie hebt ingeleverd. In het stappenplan diploma aanvragen vind je meer informatie over het aanvragen van je diploma, uitschrijven en de afstudeerdatum.