Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Rechten en plichten van de Economie en Bedrijfskunde student

Er zijn verschillende regelingen die voor jou als student belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hoe lang docenten de tijd hebben om tentamens na te kijken of hoeveel vakken je per semester mag volgen. Hieronder staat een korte omschrijving welke reglementen er zijn en waar je hierover informatie kunt vinden.

Voor alle duidelijkheid: je kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële regelingen en niet aan de uitleg van de regelingen in dit document.

De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

De WHW is eigenlijk het fundament van de rechten en plichten van alle studenten en onderwijsinstellingen in Nederland.

Het studentenstatuut

In het Studentenstatuut vloeit voort uit de WHW. Hierin worden de rechten en plichten van iedere student bij de UvA vastgelegd. In het studentenstatuut staat ook informatie over de gedragsregels binnen de UvA.

De Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de OER vind je informatie over de rechten en plichten specifiek voor jouw opleiding. De OER bestaat uit twee delen:

  • Deel A: bepalingen die voor alle studenten van UvA Economie en Bedrijfskunde gelden. Je vindt er algemene informatie over bijvoorbeeld  vakaanmelding, cijfers, vrijstellingen, geldigheidsduur van resultaten en inzage. De regels staan ook per onderwerp in de A-Z lijst.
  • Deel B: opbouw per opleiding van UvA Economie en Bedrijfskunde, inclusief informatie over keuzeruimte en de scriptie. Ook vind je er overgangsregelingen wanneer er een wijziging is in het curriculum. Deze informatie staat ook in de studiegids.

Regels en Richtlijnen

Hierin staan de regels en richtlijnen die de examencommissie heeft opgesteld voor tentamens, de beoordeling van tentamens en voor het afstuderen.

Fraude en plagiaat regeling

Regeling waarin is vastgelegd wat de UvA onder fraude en plagiaat verstaat en wat de gevolgen zijn van het plegen van fraude/plagiaat.

Studiewijzer

Een handleiding met alle informatie over de opzet en beoordeling van het vak. Deze verschilt per vak en is vaak te vinden op Canvas.

Jouw belangrijkste rechten en plichten samengevat

Op basis van de reglementen zijn er verschillende webpagina’s geschreven om de informatie op een duidelijke manier over te brengen:

  • Studiegids: inhoudelijke informatie over je vakken, leerdoelen, keuzeruimte, scriptie en aanwezigheid.
  • Vakken: over aanmelden, aanwezigheid, maximum aantal EC.
  • Tentamens en cijfers:  over regels tijdens het tentamen, cijferberekening, inzage, nabespreking en bezwaar maken.
  • Bindend studieadvies:  inhoud van het BSA, de regeling en procedure en wat te doen bij studievertraging.
  • Studieprogramma:  regels over je programma, keuzevakken en minors, honoursprogramma en hoe je goedkeuring bij de examencommissie aanvraagt.
  • Afstuderen: voorwaarden om af te studeren en  de vereisten voor cum laude.
  • Speciale voorzieningen : over (hulp bij) studeren met een functiebeperking en voorzieningen.
  • Klacht, bezwaar of beroep:  de mogelijkheden die je hebt om kenbaar te maken wanneer je het niet eens bent met een individueel besluit of wanneer je niet tevreden bent met iets wat je tegenkomt op de UvA.

Vragen?

Heb je nog vragen over de regels of jouw rechten en plichten? Neem contact op met de onderwijsbalie of de studieadviseurs.