Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Organisatiestructuur van het Onderwijs

De Amsterdam Business School en de Amsterdam School of Economics

Het onderwijs aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is georganiseerd in twee scholen: de Amsterdam Business School (ABS) en Amsterdam School of Economics (ASE). Zij verzorgen de reguliere driejarige bachelor- en eenjarige master-opleidingen. Daarnaast bieden de twee scholen postdoctorale opleidingen en andere onderwijsvormen, waaronder maatwerk voor bedrijven, masterclasses, bijscholingen en lezingen. Omdat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zich internationaal oriënteert is een deel van het onderwijs Engelstalig.

College of Economics and Business

Alle reguliere bacheloropleidingen zijn ondergebracht in het College of Economics and Business. Het College heeft een Board bestaande uit een directeur (voorzitter) en alle opleidingsdirecteuren. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de bacheloropleidingen.

Graduate School of Business

De masteropleidingen van de Amsterdam Business School zijn ondergebracht in de Graduate School of Business. De Graduate School of Business heeft een Board bestaande uit een directeur (voorzitter) en alle opleidingsdirecteuren en/of studierichtingscoördinatoren. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de masteropleidingen binnen de Graduate School of Business. 

Graduate School of Economics

De masteropleidingen van de Amsterdam School of Economics zijn ondergebracht in de Graduate School of Economics. De Graduate School of Economics heeft een Board bestaande uit een directeur (voorzitter) en alle opleidingsdirecteuren. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de masteropleidingen binnen de Graduate School of Economics. 

Het Education Service Centre

Het Education Service Centre draagt zorg voor de onderwijsondersteuning van alle reguliere opleidingen bij UvA Economie en Bedrijfskunde. Georganiseerd in zeven teams zijn zij verantwoordelijk voor o.a. de onderwijsadministratie, studentcommunicatie, roostering en ondersteuning bij tentamens. Samen werken zij aan een optimale service voor docenten en studenten.

Wetenschappelijk personeel

Economie en Bedrijfskunde heeft twee afdelingen waar het wetenschappelijk personeel zitting in neemt. De afdeling Economics & Econometrics maakt onderdeel uit van de Amsterdam School of Economics. De afdeling Business studies maakt onderdeel uit van de Amsterdam Business School.

Opleidingscommissies

Er zijn 6 opleidingscommissies aan de faculteit. De opleidingscommissies leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs door middel van adviezen aan de directeur van het College, de directeuren van de Graduate Schools, de opleidingsdirecteuren, de studierichtingscoördinatoren en de decaan. De opleidingscommissies moeten instemmen met de vaststelling of wijziging van de onderwijsprogramma's en de Onderwijs- en Examenregeling.

Examencommissie

De examencommissie UvA Economie en Bedrijfskunde is een onafhankelijke commissie die verantwoordelijkheid draagt voor examens en tentamens van de Economie en Bedrijfskunde opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Kwaliteitszorg Onderwijs

De kwaliteitsbewaking van het onderwijs wordt volgens het handboek 'Kwaliteitszorg Onderwijs' uitgevoerd. Dit handboek beschrijft in drie delen hoe de onderwijskwaliteit aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gewaarborgd wordt:

  • deel 1: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onderwijs;
  • deel 2: Activiteiten en processen kwaliteitszorg onderwijs;
  • deel 3: Onderwijsevaluaties