Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Opleidingscommissies - UvA Economie en Bedrijfskunde

Een opleidingscommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan over de kwaliteit van het onderwijs voor een opleiding of een groep bachelor- en masteropleidingen. Omdat hun inbreng belangrijk is, bestaat een OC uit docenten en studenten van de betreffende opleiding(en).

Dit doet een OC

Een opleidingscommissie heeft de volgende taken:

 • Adviseren over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding, en heeft instemmingsrecht over bepaalde onderwerpen van de OER.
 • Beoordelen van de uitvoering van de OER, door te kijken naar de onderwijsevaluaties, de UvA Studiegids en de studiehandleidingen.
 • (On)gevraagd advies geven over onderwijszaken aan de opleidingsdirecteur of onderwijsdirecteur van de betreffende opleiding(en).

Daarnaast adviseert de OC:

 • de directeur van het College of de Graduate Schools (en ondersteunt deze);
 • over de onderwijsprogramma’s en de beleidsvorming binnen het College en de Graduate Schools; 
 • over de kwaliteit van de opleiding;
 • over de kwaliteit van de studiebegeleiding; 
 • over de aansluiting van bacheloropleidingen op de aangewezen masteropleidingen en vice versa.

Deze taken staan omschreven in het EB Faculteitsreglement.

De verschillende opleidingscommissies

Economie en Bedrijfskunde heeft 6 opleidingscommissies:

 1. Opleidingscommissie Business Administration (chair Alex Alexiev);
 2. Opleidingscommissie Actuarial Science and Econometrics (voorzitter: Florian Wagener)
 3. Opleidingscommissie BSc Economics and Business Economics & Fiscal Economics (voorzitter: Koen Vermeylen)
 4. Opleidingscommissie MSc Economics and Business Economics & Fiscal Economics (voorzitter: Naomi Leefmans)
 5. Opleidingscommissie MSc Accountancy and Control & Finance (voorzitter: Jeroen Ligterink)
 6. Executive programmes (voorzitter: Rob van Meurs)

Samenstelling en benoeming

Elke OC bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit studenten. In beginsel is een docent commissievoorzitter, en een student vice-voorzitter. De decaan benoemt de leden. Docenten hebben een termijn van 2 jaar, voor studenten is dit 1 jaar. Herbenoeming van studenten is na 1 jaar mogelijk.

Geïnteresseerd?

Als je interesse hebt in een positie in de OC, maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar oc-feb@uva.nl.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over onderwijszaken van een opleiding, neem dan contact op met de secretaris van de opleidingscommissies of met de voorzitter van de betreffende opleidingscommissie.