Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Sinds de invoering van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden vastgelegd.

In een Onderwijs- en Examenregeling moeten een aantal verplichte onderwerpen worden opgenomen:

  • toelating;
  • inhoud en inrichting van de opleidingen;
  • onderwijs;
  • toetsing en examinering;
  • studiebegeleiding en studievoortgang;
  • overgangsbepalingen.

Daarnaast kunnen overige regelingen in de Onderwijs- en Examenregeling worden opgenomen.

Onderwijs- en Examenregelingen UvA Economie en Bedrijfskunde

UvA Economie en Bedrijfskunde heeft twee Onderwijs- en Examenregelingen die apart gepubliceerd worden: één voor de Bachelor of Science opleidingen en één voor de Master of Science opleidingen. De schakeltrajecten zijn onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling van de reguliere programma's van Economics and Business.

De Onderwijs- en Examenregelingen zijn tweetalig beschikbaar. Indien de informatie in de Engelstalige versie afwijkt van die van de Nederlandstalige versie, dan is de informatie in de Nederlandstalige Onderwijs- en Examenregeling leidend.

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie

De Regels en Richtlijnen van de Examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling maar zijn aanvullend. De inhoud van deze Regels en Richtlijnen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de examencommissie. Op deze bepalingen hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en Opleidingscommissies van de faculteit geen advies- of instemmingsrecht.

MSc Entrepreneurship en MSc Business in Society

De masteropleidingen Entrepreneurship en Business in Society die gezamenlijk door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) worden georganiseerd, hebben een eigen Onderwijs- en Examenregeling en eigen Regels en Richtlijnen voor Examens.

Executive Programme Masters 

UvA studiegids

Veel van wat in de Onderwijs- en Examenregeling is vastgelegd, wordt beschreven in de UvA studiegids. Indien de teksten in de studiegids afwijken van wat in de Onderwijs- en Examenregeling is opgenomen, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Vragen?

Heb je vragen over de Onderwijs- en Examenregeling? Neem dan contact op met de onderwijsbalie. Of neem contact op met de Facultaire Studentenraad FSR.