Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kwaliteitsafspraken

Voor de verbetering van het hoger onderwijs heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld aan universiteiten en hogescholen. Dat geld mogen instellingen binnen afgesproken kaders – de zogenoemde Kwaliteitsafspraken – en naar eigen inzicht investeren in verbeteringen.

UvA EB kiest ervoor om te investeren in de organisatie, kwaliteitsverbetering en innovatie van onderwijs dat plaatsvindt binnen de context van een grote, internationale studentenpopulatie. Hiervoor zijn drie overkoepelende doelen geïdentificeerd, met elk een aantal projecten: 

  1. Klein binnen groot: de onderwijservaring binnen de grote internationale studentenpopulatie klein maken. 
  2. Feedback: activerender en motiverender onderwijs verzorgen door feedbackmogelijkheden en -vaardigheden te verbeteren.
  3. Leren in context: onderwijs persoonlijker en betekenisvoller maken door het te leren inbedden in een sociale context en door een zo goed mogelijke carrièrevoorbereiding. 

Deze doelen concretiseren we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door onderwijsassistenten aan te stellen, extra docenturen voor onderwijsontwikkeling toe te kennen, ondersteunend onderwijs, trainingen en stages voor studenten te ontwikelen, workshops voor docenten op te zetten en tools voor feedback te ontwikkelen. 

Meer informatie en contact

Lees meer over de kwaliteitsafspraken via deze links:

Heb je vragen of ideeën, neem dan contact op met:

Mw. drs. J.M. (Marieke) van Kempen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde