Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Keuzevakken

 • Algemene regels keuzevakken

  De regels en richtlijnen voor keuzevakken kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van UvA Economie en Bedrijfskunde. Hierin is onder meer vastgelegd dat 

  • De student moet voldoen aan de eventuele ingangseisen van het keuzevak.
  • Een verzoek alleen gehonoreerd wordt als het onderdeel wordt behaald terwijl een student staat ingeschreven voor een opleiding aan UvA Economie en Bedrijfskunde.
  • Het vak heeft geen overlap met andere vakken van het studieprogramma.
  • Voor keuzevakken binnen een bacheloropleiding geldt dat het vakken van minimaal tweedejaars niveau dienen te zijn. Als uitzondering op deze regel mag voor maximaal 12 ECTS aan eerstejaars vakken ingebracht worden in de vrije keuzeruimte.
  • Voor keuzevakken binnen een masteropleiding geldt dat keuzevakken altijd in lijn met de opleiding dienen te liggen en van masterniveau dienen te zien.
  • De regels en richtlijnen voor keuzevakken in de bachelor zijn ook terug te vinden in de studiegids. Kijk hiervoor bij de studierichting binnen je opleiding.
 • Keuzevakken binnen UvA

  Wil je een of meerdere vakken die je bij UvA Economie en Bedrijfskunde of een andere faculteit aan de UvA hebt behaald inbrengen in je studieprogramma als vrij keuzevak?

  Je kunt keuzevakken die worden aangeboden door UvA Economics and Business alleen doorgeven als je je voor je specialisatie hebt aangemeld. Als je dit nog niet hebt gedaan, zul je de lijst met keuzevakken niet in je academisch plan in SIS zien. Het is mogelijk om je later weer voor een specialisatie af te melden, als je plannen tegen die tijd gewijzigd zijn.

  Ook als je een vak van een andere faculteit aan de UvA wil inbrengen in je studieprogramma, zul je eerst je specialisatie moeten doorgeven. Pas dan kun je voor dit vak goedkeuring aanvragen door het indienen van een verzoekschrift Vervanging. Volg de instructies in het PDF Vrije keuzevakken in SIS. Op het moment dat je de URL van de studiegids van het betreffende vak in hebt gevoerd in het formulier, is je verzoek compleet. Verder hoef je geen documenten, zoals een cijferlijst, aan te leveren. Het verzoekschrift wordt na het indienen inhoudelijk beoordeeld en goed- of afgekeurd. De behandeltermijn van het verzoekschrift is 6 weken.

 • Keuzevakken buiten UvA – andere Nederlandse universiteit

  Wil je een of meerdere vakken die je bij een andere Nederlandse universiteit behaald hebt inbrengen in je studieprogramma als vrij keuzevak?

  • Volg de instructies in het digitaal verzoekschrift goedkeuring vakken om een verzoekschrift in te dienen.
  • Let op! De examencommissie kan dit verzoek pas in behandeling nemen als je voor alle vakken een vakomschrijving kunt aanleveren inclusief literatuur en wekelijks te behandelen onderwerpen.
  • Zodra het verzoekschrift compleet is, krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de examencommissie binnen 6 weken een besluit. 
  • Als je nog geen officiële cijferlijst hebt kunnen aanleveren, ontvang je een voorwaardelijk besluit.
  • Zodra je de vakken behaald hebt, geef je bij de onderwijsbalie zo spoedig mogelijk een gewaarmerkte, originele cijferlijst af. De vakken worden pas na het ontvangen van een officiële cijferlijst in SIS geregistreerd.

  Toestemming voor volgen bijvakken aan de VU Amsterdam

  Hiervoor vragen we je naast bovenstaande ook nog een toestemmingsverklaring voor het volgen van bijvakken aan de VU Amsterdam aan te vragen. Dit kan door het aanvraagformulier via de Digitale Student Service Desk in te vullen. Kies in het formulier voor Bijvakken volgen bij een andere Nederlandse universiteit. De behandeltermijn van dit verzoek is vier werkdagen.

 • Keuzevakken buiten UvA – buitenlandse universiteit

  Wil je een of meerdere vakken behaald bij een buitenlandse universiteit inbrengen in je studieprogramma als vrij keuzevak?

  • Volg de instructies in het  digitaal verzoekschrift goedkeuring vakken om een verzoekschrift in te dienen.
  • Let op! De examencommissie kan dit verzoek pas in behandeling nemen als je voor alle vakken een vakomschrijving kunt aanleveren inclusief literatuur en wekelijks te behandelen onderwerpen.
  • Alle bijlagen dienen in het Nederlands of Engels opgesteld te zijn (of er dient een vertaling toegevoegd te worden).
  • Zodra het verzoekschrift compleet is, krijg je een ontvangstbevestiging en neemt de examencommissie binnen 6 weken een besluit. 
  • Als je nog geen officiële cijferlijst hebt kunnen aanleveren, ontvang je een voorwaardelijk besluit.
  • Zodra je de vakken behaald hebt, geef je bij de onderwijsbalie zo spoedig mogelijk een gewaarmerkte, originele cijferlijst af. De vakken worden pas na het ontvangen van een officiële cijferlijst in SIS geregistreerd.
  • Aan alle vakken behaald in het buitenland wordt het judicium 'AVV' toegekend en ze tellen niet mee voor het judicium Cum Laude.