Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Extra tentamenkans

De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert jaarlijks een extra tentamenkans voor studenten die het laatste onderdeel van het studieprogramma tijdens de reguliere pogingen niet behaald hebben. Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor deze extra tentamenkans, lees dan onderstaande informatie goed door om te controleren of je inderdaad aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast kan een student in aanmerking komen voor een extra herkansing van een online tentamen dat door een technische storing niet kon worden gedaan. Ook voor deze hersteltoets gelden voorwaarden.

Voorwaarden voor een extra tentamenkans 

 • Voor wie is deze tentamenkans?

  De extra tentamenkans is bedoeld voor studenten die staan ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde evenals voor studenten die een majorprogramma volgen bij de faculteit. Schakel-, bijvak- en minor- en contractonderwijsstudenten zijn uitgesloten van deze regeling.

 • Criteria deelname extra tentamenkans

  Een student kan in aanmerking komen voor een extra tentamenkans in augustus van 2021 als aan de volgende eisen is voldaan:

  • Het vak waarvoor de extra tentamenkans wordt aangevraagd, wordt door EB aangeboden

  • De student heeft, op één vak na, alle vakken van het studieprogramma behaald. Hersteltoetsen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Het is dus mogelijk om voor het ene vak een hersteltoets aan te vragen en voor een ander vak – het laatste openstaande vak - een extra kans.

  • De scriptie dient uiterlijk bij de eerste kans van collegejaar 2020-2021 behaald te zijn

  • De student heeft beide tentamenpogingen van het huidige collegejaar benut

  • Het resultaat van in ieder geval één van de hierboven genoemde tentamenpogingen is ten minste een 5,0.

 • Wanneer kan ik een verzoek indienen?

  Op voorwaarde dat je aan alle bovengenoemde criteria voldoet, kun je een verzoek tot extra tentamenkans indienen. Het verzoek kan pas ingediend worden nadat alle resultaten van de herkansingen uit het tweede semester bekend zijn, maar uiterlijk 21 juli 2021. Heb je op 21 juli 2021 nog niet je laatste herkansingsresultaten of het resultaat van je scriptie binnen, dien dan wel alvast je verzoek in. Verzoeken die na de deadline worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Voorwaarden voor een hersteltoets van een online tentamen dat door een technische storing niet kon worden gemaakt

 • Criteria deelname hersteltoets

  Een student die een online tentamen niet heeft kunnen doen vanwege een technische storing, kan in aanmerking komen voor een hersteltoets wanneer is en wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Student heeft deelgenomen aan de reguliere tentamenkans en het hertentamen;
  • Door het niet kunnen behalen van het (her)tentamen loopt de student studievertraging op;
  • De UvA heeft over de technische storing gecommuniceerd, of de student heeft de technische storing tijdens het tentamen gemeld (van deze voorwaarde kan alleen worden afgeweken als de student kan aantonen dat hij tijdens het tentamen geen melding kon doen vanwege de storing);
  • De technische storing is aantoonbaar niet aan de student toe te wijzen.

  Wanneer je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kun je een verzoek voor een hersteltoets indienen. Het verzoek kan pas worden ingediend nadat alle resultaten van de herkansingen uit het tweede semester bekend zijn, maar uiterlijk 21 juli 2021. Denk je wel in aanmerking te komen voor een of meer hersteltoets(en), maar zijn op 21 juli nog niet alle resultaten binnen, dien dan wel alvast je verzoek in. Verzoeken die na de deadline worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Een link waarmee je je verzoek kunt indienen wordt op deze pagina geplaatst.

 • Wanneer vindt de hersteltoets plaats?

  De hersteltoetsen worden aangeboden op 24 en 26 augustus 2021. Na goedkeuring van je verzoek wordt de exacte tentamendatum, tijdstip en locatie doorgegeven. Als de coronamaatregelen dat toelaten, zullen de hersteltoetsen op de faculteit plaatsvinden. Als je niet aanwezig kunt zijn vanwege reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis, neem dit dan op in je verzoek deel te mogen nemen aan de hersteltoets. In dat geval zal gekeken worden of het tentamen online kan plaatsvinden.