Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Diversiteit bij UvA Economie en Bedrijfskunde

In 2018 is aan UvA EB een diversiteitscommissie opgericht, bestaande uit academici, ondersteunend personeel en studenten. Het doel van de commissie is een meer diverse en inclusieve faculteit, voor zowel studenten als personeel.

EB Diversity Officer

Siri Boe-Lillegraven is sinds 1 november 2019 de Faculty Diversity Officer (FDO) van EB. Zij zal zich blijven inzetten voor het diversiteitsbeleid aan de faculteit. Als diversity officer heeft zij regelmatig contact met de directeur bedrijfsvoering, het hoofd P&O, de ondernemersraad en verschillende managers, waaronder de decaan. Ook zijn er regelmatig sessies met de diversity officers van andere faculteiten en de Chief Diversity Officer en haar team. Elk jaar is er minstens één bijeenkomst met de facultaire studentenraad.

Mw. dr. S.N. (Siri) Boe-Lillegraven

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Sectie Strategy & International Business

Instagram

Volg ons op Instagram. Op onze pagina gaan we gesprekken aan en posten we over evenementen en activiteiten die relevant zijn voor diversiteit, gelijkheid en inclusie aan onze faculteit en universiteit. Stuur ons een e-mail of dm voor features op onze pagina.

 • Contact

  Heb je suggesties voor activiteiten of heb je behoefte aan een afspraak/gesprek? Neem contact op via diversity-eb@uva.nl

  Voor specifieke problemen omtrent sociale veiligheid, zie de helpseeking resources, waaronder de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, zowel binnen als buiten UvA Economie en Bedrijfskunde.

 • Actieplan Diversiteit UvA Economie en Bedrijfskunde

  Binnen Economie en Bedrijfskunde streven we naar een klimaat en cultuur waarin de faculteit verrijkt wordt door haar diversiteit, en waar alle medewerkers en studenten betrokken worden bij de academische gemeenschap, ongeacht hun verschillen. Het plan biedt handvatten om dit doel te behalen en te behouden, door de richting van het facultaire diversiteitsbeleid aan te geven, knelpunten aan te wijzen en maatregelen op te stellen.

  De decaan is hoofdverantwoordelijk voor het faculteitsbeleid. De onderwijsdirecteuren, onderzoeksdirecteuren, afdelingshoofden, sectiehoofden en managers zijn verantwoordelijk voor het implementeren van het beleid binnen hun eigen organisatorische eenheid

  De rol van de Faculty Diversity Officer is om te coördineren, adviseren, stimuleren en faciliteren. Een belangrijke taak de komende jaren zal het waarborgen van voorgestelde maatregelen en het adresseren van knelpunten zijn

  Het actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

  Lees meer over het beleidskader Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam, het raamwerk waarop faculteiten hun beleid baseren.

 • Voorbeelden van activiteiten met focus op diversiteit, gelijkheid en inclusie

  Huidige en voorgaande activiteiten

  Hieronder vind je een overzicht van activiteiten op het gebied van diversiteit aan UvA EB. Sommige activiteiten zijn niet genoemd vanwege het vertrouwelijke karakter. Lees meer over diversiteit en inclusie aan de Universiteit van Amsterdam.

  • Maart 2021: Tweede pilot van het Meet Your Mentor programma (zie de omschrijving hieronder);
  • Februari/maart 2021: Meetings met studentenorganisaties (o.a. de facultaire studentenraad, Sefa);
  • Februari/maart 2021: Meetings met onderwijsdirecteuren om diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen het curriculum te bespreken;
  • Februari 2021: Deelname aan Keti Koti Table, ter nagedachtenis aan activist Anton de Kom, en om meer te leren over verschillende perspectieven op het Nederlandse koloniale en slavernijverleden;
  • Februari 2021: Lancering van de Instagram pagina beheerd door commissielid Dian Wijnstein, speciaal gericht op communicatie met studenten;
  • Januari 2021: Deelname aan de workshop 'Decolonizing the Business School Curriculum';
  • December 2020: Workshop over werven zonder vooroordelen (cohosted door Henk van den Bergh en presentator Dr. Tanja Hentschel aan de Amsterdam Business School);
  • November 2020: Meeting met de facultaire studentenraad;
  • Oktober 2020: Finance groep aan de Amsterdam Business School nam deel aan een workshop over implicit biases;
  • September/oktober 2020: Deelname aan pilot van Meet Your Mentor programma (gericht op Nederlandse eerstegeneratie studenten en studenten van een etnische minderheid en/of niet-westerse achtergrond). Voor carrièrebegeleiding gericht op alle EB studenten, zie het Economics and Business Career Centre;
  • Juli 2020: Deelname aan Keti Koti dialoog tafel. De organisatie achter dit initiatief zet zich in om meer bewustzijn te creëren over het Nederlandse koloniale en slavernijverleden en de erfenis hiervan, en om nieuwe inzichten hierover te stimuleren;
  • Juli 2020: Deelname aan workshop 'Decolonizing the Business School Curriculum';
  • Lente 2020: Interview voor de universiteitswebpagina. Zie de interviews met alle diversity officers van de verschillende faculteiten;
  • Lente 2020: Aandacht voor kwetsbare groepen en het stimuleren van inclusie tijdens de lockdown en social distancing door Covid19, waaronder het medeopstellen van input over besluitvorming op universitair en facultair niveau;
  • Lente 2020: Deelname aan internal awareness campaign;
  • Lente 2020: Input geleverd voor de strategie van de Amsterdam School of Economics;
  • Februari 2020: Bezoek van Darla Moore School of Business, University of South Carolina, om perspectieven en ervaringen uit te wisselen over diversiteitsgerelateerde onderwerpen;
  • Januari en februari 2020: Presentatie aan het management team en 1-op-1 gesprekken met management teamleden van de Amsterdam Business School;
  • November/december 2019: Advies geboden over hoe om te gaan met conflicten tussen verplichte aanwezigheid bij practica en werkcolleges en religieuze activiteiten van studenten;
  • November/december 2019: Advies geboden over meer inclusieve taal in tentamens;
  • November 2019: Aanstelling van tweede diversity officer aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • Herfst 2019 (doorlopend): Project over rechtvaardige beoordeling van studenten;
  • Zomer 2019: Campus evenement: Diversity in the city;
  • Lente 2019: Afronden van het facultair actieplan diversiteit;
  • Lente/zomer 2018: Oprichting van de diversiteitscommissie
  • Herfst 2017: Benoeming van de eerste diversity officer aan UvA Economie en Bedrijfskunde.