Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Cum Laude

Als een student uitmuntend heeft gepresteerd, kan het predicaat ‘cum laude' worden toegekend.

De cum laude regeling is onderdeel van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.

 • Cum laude regeling voor het bachelordiploma

  Voor het studiejaar 2021-2022 geldt dat een bachelorstudent uitmuntend (cum laude) heeft gepresteerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het gewogen gemiddelde van alle onderdelen van het examen is ten minste een 8,0.
  • Het resultaat voor de bachelorscriptie is ten minste een 8,0.
  • Er is in geen enkel vak een hertentamen afgelegd. Een NA-registratie wordt niet als een tentamenpoging aangemerkt.
  • Er is voor maximaal 30 studiepunten aan vrijstelling verleend.
  • De studie is binnen de nominale studieduur afgerond.

  Extracurriculaire vakken

  Extracurriculaire studieonderdelen en de resultaten van vakken die behaald zijn in het buitenland worden niet meegewogen bij de beoordeling van het judicium cum laude. 

  De examencommissie behoudt zich het recht voor andere factoren bij de beoordeling te betrekken.

 • Cum laude regeling voor het masterdiploma

  Voor het studiejaar 2021-2022 geldt dat een masterstudent uitmuntend (cum laude) heeft gepresteerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het judicium van elk afzonderlijk vak bedraagt ten minste het cijfer 8,0. In uitzondering hierop mag voor maximaal één vak (uitgezonderd de masterscriptie) een 7,0 of 7,5 zijn behaald.
  • Het gewogen gemiddelde van alle onderdelen van het examen is ten minste een 8,0.
  • Er is in geen enkel vak een hertentamen afgelegd. Een NA-registratie wordt niet als een tentamenpoging aangemerkt.
  • Er is voor maximaal 12 studiepunten aan vrijstelling verleend.
  • De studie is binnen de nominale studieduur afgerond (hierop geldt een uitzondering voor studenten die 01-02-2020 zijn gestart).

  Extracurriculaire vakken

  Extracurriculaire studieonderdelen en de resultaten van vakken die behaald zijn in het buitenland worden niet meegewogen bij de beoordeling van het judicium cum laude.

  De examencommissie behoudt zich het recht voor andere factoren bij de beoordeling te betrekken.

 • Cum Laude corona (academisch jaar 2019-2020)

  Als gevolg van de acute coronacrisis tussen half maart en eind augustus 2020, heeft de examencommissie een uitzondering gemaakt op de cum laude regeling voor studenten in die periode. Studenten kunnen kiezen voor één van deze twee uitzonderingsregels.

  • Voor vakken waarvan de eerste én tweede tentamenkans wordt aangeboden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020 vervalt de regeling dat een vak bij de eerste kans behaald moet zijn. Het vak mag in deze periode ook bij het hertentamen in collegejaar 2019-2020 behaald worden om nog in aanmerking te komen voor cum laude. Voor alle vakken waarvan één of beide tentamens vòòr en na deze periode wordt aangeboden, geldt wel dat het vak bij de eerste kans behaald moet zijn om in aanmerking te komen voor cum laude.

  Of

  • Studenten die per 01-09-2017 gestart zijn met hun bachelor en studenten die per 01-09-2019 of per 01-02-2020 zijn gestart met hun master hoeven niet nominaal gestudeerd te hebben om in aanmerking te komen voor cum laude. Deze studenten komen in aanmerking voor cum laude wanneer ze hun opleiding binnen de volgende tijdsperiode hebben afgerond: nominaal + 1.