Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vakken volgen voor studenten van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

Wil je een vak aan UvA Economie en Bedrijfskunde volgen, maar studeer je aan een andere faculteit of buiten de UvA? Dan lees je op deze pagina of dat kan en wat je moet doen.

Bepaal eerst je situatie voordat je aan het stappenplan begint:

 1. Wil je een volledige minor volgen, kijk dan op minor volgen en volg  stappenplan dat daar beschreven staat.
 2. Volg je een opleiding buiten de UvA, volg dan alle stappen van het stappenplan op deze pagina.
 3. Volg je een opleiding aan de UvA, sla dan stap 1 over.
 4. Heb je geen inschrijving bij een onderwijsinstelling, schrijf je dan in via contractonderwijs UvA Economie en Bedrijfskunde.

Stap 1: schrijf je in als bijvakstudent in Studielink

Als je geen student bent aan de UvA, dan heb je een bijvakinschrijving nodig. Volg hiervoor het stappenplan Inschrijven als bijvakstudent. Als je al een student aan de UvA bent, hoef je dit dus niet te doen.

Stap 2: aanmelding voor vakken

In verband met een beperkte capaciteit in bepaalde vakken, is het niet mogelijk om alle vakken van de opleidingen van de UvA Economie en Bedrijfskunde te volgen. Hieronder vind je een lijstje met de bachelor- en mastervakken die niet te volgen zijn als student van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde.

 • Bachelorvakken die je niet kan volgen als student van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

  De volgende bachelorvakken zijn niet toegankelijk voor studenten van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde:

  • Eerstejaarsvakken (code begint met 6011) van alle bacheloropleidingen;
  • Tweedejaarsvakken (code bgint met 6012) van Business Administration, Actuariële Wetenschappen en Econometrie;
  • Derdejaarsvakken (code begint met 6013) van de bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen en Econometrie;
  • Ben je masterstudent? Dan mag je geen bachelorvakken als bijvak of minorvak volgen. Wel kun je via contractonderwijs bachelorvakken volgen
   Let op: minor-, en majorstudenten en uitwisselingsstudenten kunnen wel hun verplichte bachelorvakken volgen. 
 • Mastervakken die je niet kan volgen als student van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

  De volgende mastervakken zijn niet toegankelijk voor studenten van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde:

  • Vakken van de masteropleidingen Accountancy & Control, Actuarial Science and Mathematical Finance, Business Administration, Econometrics, Entrepreneurship, Finance en Business in Society;
  • Ben je bachelorstudent? Dan kun je geen mastervak als bijvak volgen.

Stap 3: als het vak toegankelijk is, ga dan na wat je moet doen om een vakaanmelding te krijgen 

Hieronder vind je de voorwaarden en stappen die voor jou gelden als je een vak wil volgen aan UvA Economie en Bedrijfskunde.

Heeft het vak geen ingangseis?

In de studiegids van het vak vind je of het vak een ingangseis heeft. Zo lang het vak geen ingangseis heeft of je aan de ingangseis voldoet, kun je je tijdens de reguliere vakaanmeldperiodes aanmelden voor het vak. Volg hierbij het stappenplan vakaanmelding.

Heeft het vak wel een ingangseis?

Voldoe je niet aan de ingangseis van een vak, maar beschik je wel aantoonbaar over de vereiste voorkennis? Dien dan een verzoek tot toelating in waarin je aangeeft welke gelijkwaardige vakken van een andere opleiding je hebt gevolgd. Hieronder wordt uitgelegd hoe je een verzoek indient:

 • Bachelorvakken

  Stap 1: Vul het digitale formulier verzoek tot toelating volledig in vóór de sluiting van de vakaanmeldperiode. Geef hierin aan welk(e) vak(ken) je wilt volgen en geef aan naar welke werkgroep je voorkeur uit gaat. Onderbouw in je verzoek dat jij het juiste niveau hebt om het vak te volgen.

  Stap 2: Voeg bij het formulier scans van de documenten die je verzoek onderbouwen. Dat zijn bijvoorbeeld gewaarmerkte cijferlijsten van je tot dan toe behaalde resultaten, behaalde diploma’s (zoals bachelordiploma of hbo-propedeuse) en vakbeschrijvingen van door jou behaalde vakken.

  De studentenadministratie legt vervolgens je verzoek voor aan de vakcoördinator van het vak. In geval je verzoek wordt goedgekeurd, meldt de studentenadministratie je aan voor het vak en stuurt je hierover een bericht.

 • Mastervakken

  Om een mastervak te kunnen volgen aan UvA Economie en Bedrijfskunde, moet de opleidingsdirecteur toestemming geven. De opleidingsdirecteur kijkt hierbij of je voldoende relevante voorkennis hebt om het vak te volgen en of er voldoende plek is in het vak.

  Stap 1: Vul het digitale formulier verzoek tot toelating  volledig in vóór de sluiting van de vakaanmeldperiode. Geef hierin aan welk(e) vak(ken) je wilt volgen en geef aan naar welke werkgroep je voorkeur uit gaat. Onderbouw in je verzoek dat jij het juiste niveau hebt om het vak te volgen.

  Stap 2: Voeg bij het formulier scans van de documenten die je verzoek onderbouwen. Dat zijn bijvoorbeeld gewaarmerkte cijferlijsten van je tot dan toe behaalde resultaten, behaalde diploma’s (zoals je eerder behaalde bachelordiploma) en vakbeschrijvingen van door jou behaalde vakken.

  De studentadministratie legt vervolgens je verzoek voor aan de opleidingsdirecteur. Wanneer deze akkoord gaat met jouw toelating, meldt de studentenadministratie je aan voor het vak en stuurt je hierover een bericht.