Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Accreditaties - UvA Economie en Bedrijfskunde

Alle Bachelor of Science (BSc) en Master of Science (MSc) opleidingen van UvA Economie en Bedrijfskunde zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat betekent dat de opleidingen voldoen aan de hoge wettelijke kwaliteitsnormen.

Daarnaast is de UvA met vlag en wimpel geslaagd voor de NVAO Instellingstoets waarbij alle kwaliteitsprocedures in het onderwijs van de UvA worden getoetst. Tot slot heeft UvA de zeer prestigieuze Triple Crown Accreditatie van internationale accreditatie-organisaties behaald: AACSB, AMBA en EQUIS. Minder dan 1% van alle Business Schools wereldwijd heeft een Triple Crown Accreditatie.

 • NVAO opleidingsaccreditatie
  NVAO geaccrediteerde opleiding

  Om in aanmerking te komen voor accreditatie wordt iedere opleiding van de UvA Economie en Bedrijfskunde één keer in de zes jaar gevisiteerd. De opleiding dient hiervoor een zelfstudie op te stellen waarbij de volgende vragen worden behandeld: Wat beoogt de opleiding? Hoe realiseert de opleiding dit? Hoe worden de doelstellingen bereikt? 

  Na het opstellen van de zelfstudie bezoekt een visitatiecommissie de opleiding. Deze commissie oordeelt op basis van de zelfstudie en gesprekken (met het management, docenten, studenten, alumni van de opleiding) of de opleiding voldoet aan alle eisen. Bij een positief oordeel van de commissie wordt de opleiding door de NVAO voor een periode van zes jaar geaccrediteerd.

 • NVAO Instellingstoets

  Ook de UvA wordt één keer in de zes jaar beoordeeld door de NVAO door middel van een Instellingstoets. Bij de Instellingstoets wordt onderzocht of de UvA alle processen van kwaliteitszorg op orde heeft. De centrale vraag die bij de Instellingstoets wordt gesteld luidt: is het College van Bestuur van de UvA ‘in control’ op het gebied van het onderwijs en de processen daarom heen? Dit wordt op dezelfde manier door de NVAO getoetst als bij de opleidingsvisitaties. Er dient een zelfstudie door de UvA te worden opgesteld waarna een commissie de UvA bezoekt. Op basis van de zelfstudie en gesprekken velt de commissie een oordeel. De UvA heeft de Instellingstoets in 2018 met vlag en wimpel doorstaan.

 • Internationale accreditaties, AACSB, AMBA en EQUIS

  UvA Economie en Bedrijfkunde is trots om de Triple Crown Accreditatie te hebben verworven van AACSB, AMBA en EQUIS. Minder dan 1% van alle Business Schools wereldwijd heeft een Triple Crown Accreditatie en de UvA Economie en Bedrijfskunde hoort tot dit selecte gezelschap. Door de internationalisering in het hoger onderwijs worden de hierboven genoemde drie internationale accreditaties steeds belangrijker. UvA Economie en Bedrijfskunde wil zich immers kunnen vergelijken met buitenlandse universiteiten. Daarnaast krijgen buitenlandse studenten door internationale accreditaties een goed beeld van de kwaliteit van UvA Economie en Bedrijfskunde . Buitenlandse studenten die zich oriënteren op een Economie en Bedrijfskunde opleiding aan de UvA kunnen immers, door die internationale accreditaties, zien dat UvA Economie en Bedrijfskunde ook aan de internationale kwaliteitseisen voldoet. Op deze manier trekt UvA Economie en Bedrijfskunde goede buitenlandse studenten aan. Ook kunnen door de internationale accreditaties goede buitenlandse docenten worden aangenomen. Verder zorgen internationale accreditaties ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs, van het onderzoek, en van de organisatie daaromheen, verbetert. Tot slot fungeren internationale accreditaties als een motor voor innovaties in het onderwijs, onderzoek en de organisatie daarvan. Bij de internationale accreditaties worden namelijk alle aspecten van UvA Economie en Bedrijfskunde kritisch onder de loep genomen, en de faculteit wordt daarmee ook geacht de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek continue te verbeteren en te innoveren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de projectmanager accreditaties UvA Economie en Bedrijfskunde, drs. Maurice Oudejans.

Dhr. drs. M. (Maurice) Oudejans

Faculteit Economie en Bedrijfskunde