Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In 2019 publiceerde de Universiteit van Amsterdam haar Nota Diversiteit. Deze Nota vormt het uitgangspunt voor de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I). Sindsdien werken veel mensen binnen de universiteit hard aan het realiseren van de voorgestelde plannen. We spreken enkelen van hen over de voortgang. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe zorgt hun werk voor een meer diverse en inclusieve universiteit? Meltem Halaceli, projectmanager bij het Centrale Diversity Office (CDO), vertelt over het Meet Your Mentor project dat zij begeleid.

Meltem Halaceli: 'Sinds de zomer van 2020 maak ik deel uit van het Centrale Diversity Officer team als projectmanager van het programma Meet Your Mentor; een mentoringprogramma voor masterstudenten van vijf faculteiten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sollicitanten met een migratieachtergrond aanzienlijk minder kansen hebben op onze arbeidsmarkt dan sollicitanten met een Nederlandse achtergrond. Met Meet Your Mentor willen we de stap naar arbeidsmarkt voor ondervertegenwoordigde groepen minder groot maken.'

Een evidence based programma

'Het Meet Your Mentor programma is evidence based. Het expertisecentrum voor diversiteit en inclusie, ECHO, en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben het ontwikkeld in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik inmiddels al bijna 300 deelnemers mogen koppelen aan een mentor. UvA-studenten met wortels in Turkije, Marokko, Suriname of het Caribisch gebied én eerste generatie studenten worden gematcht met werkende alumni. De mentoren dragen zo bij aan de ontwikkeling van de mentees; denk bijvoorbeeld aan vaardigheden als netwerken en omgangsregels op de werkvloer die horen bij de Nederlandse cultuur. Veel studenten denken dat ze het met keihard leren wel schoppen tot een mooie functie in het bedrijfsleven, maar weten niet dat bijvoorbeeld koffie drinken ook een belangrijk onderdeel van je carrière is in Nederland. Mooi is, dat het Meet Your Mentor programma bij de mentoren vaak ook een proces van bewustwording op gang brengt rond diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Ze leren zich te verplaatsen in de situatie van de mentee en nemen die ervaring mee naar hun eigen werkomgeving.'

Goed matchen is belangrijk

'Het programma bestaat uit een kick-off, een online workshopmodule, persoonlijke ontmoetingen en een reflectiebijeenkomst. Na drie maanden is het traject in principe klaar. Ik coördineer daarin de werving en selectie van deelnemers, bereid ze voor op het traject en presenteer de bijeenkomsten. Matching vindt plaats op basis van overeenkomende studieachtergrond, maar ik kijk ook of er op andere vlakken aansluiting is. Deelnemers vullen een vragenlijst in én ik heb met iedereen een intakegesprek. Het is veel voorwerk, dat er tot dusver toe heeft geleid dat zowel de mentoren als de mentees heel tevreden zijn met hun match. Een van de mentees had het in de evaluatie zelfs over ‘een klik voor het leven’. Wie weet.'

Goede stappen

'We krijgen nu zelfs aanmeldingen van kantoren op de Zuidas die als bedrijf mee willen doen aan het programma. De Zuidas is populair bij studenten, maar ook een plek waar je als sollicitant met een andere achtergrond bijna niet binnen komt. Ik merk nu dat ook daar men wil werken aan een inclusieve werkomgeving.'

'Het is mijn ambitie om diversiteit en inclusie nog meer op de kaart te zetten: het wordt nog te vaak behandeld als thema en als iets vrijblijvends. Maar het moet vervlochten zijn in alle processen, het beleid en de regels van elke organisatie. Dat gaat nog veel tijd en aandacht vergen, maar we zijn goede stappen aan het zetten bij de UvA.'

Meer informatie

Meet Your Mentor is een onderdeel van de Nota Diversiteit.

Wil je meer weten over dit programma? Kijk op de webpagina voor meer informatie over Meet Your Mentor.